Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ


Časté otázky a odpovědi - FAQs

Co je degradovaná krajina?

Degradovaná krajina je narušená kulturní krajina. Přírodní složky jsou poškozovány hospodářskou činností člověka. Kdyby působení člověka pominulo, krajina by se sama vrátila svými antiregulačními...

Jak poznám kosmetiku netestovanou na zvířatech?

Jediným mezinárodně platným a uznávaným certifikátem pro kosmetiku a toaletní zboží zcela netestované na zvířatech je Humánní kosmetický standard (HCS). Symbolem, uváděným na výrobcích, je...

Jaký je vliv malých vodních elektráren na životní prostředí?

Odběry vody v MVE vždy představují významný zásah do celkového hydrogeologického režimu toku a ve většině případů představují silný negativní vliv rybí osídlení pod profilem odběru a nepřímo...

Kam vyhodit staré filmové negativy? Nejedná se o nebezpečný odpad?

Filmové negativy nejsou nebezpečným odpadem a nepatří ani do žádného druhu tříděného odpadu, lze je tedy vyhodit do směsného komunálního odpadu. Naproti tomu chemie používaná ve fotografických...

Jaké rostliny mohu vysadit do stinného koutu zahrady?

Do stinného koutu zahrady se nejlépe hodí vřesovištní rostliny, jako je například vřes, vřesovec, pěnišníky či kapradiny. Tyto rostliny mají rády tzv.kyselou půdu, proto před osázením přidejte do...

Je vhodné zateplovat cihlový dům polystyrenem?

V případě, že je cihlové zdivo suché (tzn. nedochází k vlhnutí zdiva vzlínáním vody z podzákladí, zatékáním apod.) je toto řešení možné. Není sice splněno obecné pravidlo, že faktor difúzního...

Čím je způsobeno, že se slunečnice otáčí za Sluncem a jak to že si přitom otáčení „neukroutí svůj krk“?

Schopnost otáčení za sluncem se všeobecně nazývá heliotropismus. Tento jev se ale u slunečnice odehrává hlavně u poupat a ne zcela rozvinutých květenství. Pohyb způsobují motorické buňky ve stonku...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace