Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Energie


Energie - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Jaký je vliv malých vodních elektráren na životní prostředí?

Odběry vody v MVE vždy představují významný zásah do celkového hydrogeologického režimu toku a ve většině případů představují silný negativní vliv rybí osídlení pod profilem odběru a nepřímo...

Za jakou cenu se dá Trombeho stěna pořídit? Jak daleko je skleněná stěna od obvodové zdi?

Trombeho stěna, na které provádíme měření stála majitele cca 30 000 Kč. Všechny práce ale majitel provedl svépomocí, skla byla již použitá a pod. Nová realizace provedená firmou by stála samozřejmě...

Zajímalo by mě zda fyzická osoba při výrobě a prodeji elektrické energie se stává při získání licence na výrobu elektrické energie „podnikatelem“, a to se všemi povinnostmi co k tomu patří.

Fyzická nepodnikající osoba (tedy bez IČ) se získáním licence pro podnikání v energetických odvětvích stává podnikající fyzickou osobou se všemi náležitostmi a povinnostmi, které k tomu patří....

Můžete prosím porovnat efektivitu fotovoltaických a fototermických systémů? Existují na tyto systémy nějaké dotace?

Porovnání z energetického hlediska:1m2 fotovoltaických panelů vyrobí cca 100 - 140 kWh elekřiny za rok (v našich podmínkách)1m2 solárních kolektorů vyrobí cca 250 - 650 kWh tepla za rok (dle typu...

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc (informace) ohledně využití odpadního tepla stájí. Jedná se o tepelná čerpadla umístněná ve stáji, které využívají teplo, které dobytek produkuje. Takto získaná energie se používá na ohřev TUV, vytápění...

V zemědělství se nejčastěji využívá odpadní biomasa (rostlinného i živočišného původu) pro výrobu bioplynu (v bioplynové stanici) a jeho následné spalování v kogeneračních jednotkách. Elektřina je...

Kdo zpracovává odborné posudky k dotaci na kotel ze Stántího fondu životního prostředí?

V Plzeňském kraji můžeme doporučit tyto osoby:Ing. Jiří BoudaTel.: 724 025 482 Ing. Martin JandošTel.: 603 225 895 Ing. Jiří RottTel.: 724 025 481 Seznam všech autorizovaných osob je...

Co jsou sluneční kolektory?

Jsou to tmavé kovové krabice s víky ze skla nebo plexiskla, u kterých platí, čím je menší odrazivost, tím jsou účinnější. Fungují na principu skleníkového efektu. Pohlcené sluneční záření se...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace