Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Krajina » Musím žádat o povolení při kácení stromů a keřů?


Musím žádat o povolení při kácení stromů a keřů?

 

Kácení mimo lesní zeleně řeší zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to v § 8. Kde přesně vymezuje za jakých podmínek lze kácet a kdy nikoli.

Fyzická osoba, žádá se o dřeviny, které ve výčetní výšce (cca 130 cm) mají obvod 80 cm a více. Pokud se jedná o kácení křovinného porostu je důležité rozlišovat opět zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu. Fyzická osoba žádá v tom případě o křoviny jejiž plocha zabírá více jak 40 m2. Jedná se ne o kmínky těchto dřevin, ale o křoviny v zápoji ( korunami se navzájem dotýkají).

Pokud je ale žadatelem právnická osoba, musí žádat o povolení ke kácení dřevin mimo les vždy. Zde není žádné omezení.

Samozřejmě kácené stromy či křoviny musí být na Vašem pozemku!!! Není možné kácet stromy a keře, kde se Vám zlíbí.

 

 


 

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace