Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Ostatní » Je ekologičtější umělý nebo živý řezaný vánoční stromeček? A jsou ještě nějaké jiné varianty, šetrné z hlediska životního prostředí?


Je ekologičtější umělý nebo živý řezaný vánoční stromeček? A jsou ještě nějaké jiné varianty, šetrné z hlediska životního prostředí?

Deset možností vánočních stromečků podle šetrnosti k životnímu prostředí:

1. Prořezávky z hospodářských lesů s certifikátem FSC

 • certifikát FSC zaručuje šetrné lesní hospodářství, kdy je hospodařeno postupy blízkými přírodě, nejsou např. používány neodbouratelné chemické prostředky, zakázané jsou holoseče, těžba je prováděna s ohledem na hnízdění ptactva apod.
 • vánoční stromky pochází z pěstebních prořezávek, kdy jsou z hustého porostu (vysázeno hustě za účelem vysokých a rovných kmínků) vyřezávány pro zesílení stromků sousedících
 • k vyřezání těchto stromků tedy dojde v každém případě a je tak vhodné tuto činnost naplánovat na předvánoční období

 

2. Prořezávky z hospodářských lesů

 • vánoční stromky pochází z pěstebních prořezávek, kdy jsou z hustého porostu (vysázeno hustě za účelem vysokých a rovných kmínků) vyřezávány pro zesílení stromků sousedících
 • k vyřezání těchto stromků tedy dojde v každém případě a je tak vhodné tuto činnost naplánovat na předvánoční období

 

3. Stromky z rekultivovaných ploch

 • zpravidla se jedná o borovice
 • například plochy po těžbách jsou rekultivovány s provedením výsadby stromků
 • ty ovšem mají velmi málo živin a tak i v pokročilejším věku mají malý, kompaktní vzrůst a po delším čase chřadnou
 • stromky jsou pak vyřezány jako vánoční a proběhne nová výsadby do doby než je chudá půdy obohacena živinami a humusovou složkou na tolik že je zde ponechán stabilní porost

 

4. Cíleně plantáže vánočních stromů

 • stromky cíleně pěstovány jako vánoční
 • bez problémové kdy je pěstování prosté chemických látek, problematické při jejich používání, například retardátorů růstu pro kompaktní tvar
 • celkově ale vytváří prostředí pro život živočichů a poskytuje hodnoty podobné klasickým lesům

 

5. Stromek v květináči s následným odběrem

 • stromky jsou pěstovány v nádobách a po svátcích jsou zaneseny na sběrné místo a po té zasázeny v lesích při obnovování porostů po těžbě, vysázeny v městské zeleni atp.

 

6. Zapůjčení stromku v květináči

 • stromek v květináči si je možné na období svátku pronajmout a po jejich skončení vrátit
 • výhodou je, že stromek si vypučujeme již aklimatizovaný na pokojovou teplotou a při vrácení je stromek opět odborně aklimatizován na teplotu venkovní

 

7. Stromek v květináči

 • je na zákazníkovy jak se stromkem naloží
 • předpokládají se dvě varianty: vysazení do volné půdy nebo ponechání v květináči a opětovné využití jako vánoční stromek
 • je třeba si  ale vybírat kvalitní stromky, často se jedná pouze o stromky které jsou pěstovány ve volné půdě, poté jsou ze země vyryty s velmi malým kořenovým balem kdy stromek přijde o většinu kořenů
 • takový stromek pak brzy zahyne (častý případ ze supermarketů apod.)
 • raději tak kupovat kvalitní ze zahradnictví či lesních školek

 

8. Sestavený stromek z větví

 • možnost je také stromek sestavit z větviček kdy při kvalitním provedení téměř není patrno že jde o imitaci

 

9. Špička dospělých stromů pokácených v lesní těžbě

 • další alternativní možnost – vyhlídnout si těžbu a použít nezpracovávané špičky koruny stromů

 

10. Umělý vánoční stromeček

 • nejméně ekologická varianta
 • na výrobu je zpravidla použito PVC vyrobeného ropy, nikoli recyklovaného materiálu
 • hlavním výrobním regionem jsou východní země včele s Čínou
 • použité materiály často obsahují nebezpečné chemické látky a to například i kadmiu a další
 • celý proces výroby i likvidace (většinou se nedají recyklovat) je velmi neekologický, k tomu se přičítají i emise z transportů

 

U všech variant je velmi zásadní faktor zda se jedná o českou, nejlépe regionální produkci. Dovážené řezané jedličky z Dánska nebo stříbrné smrky v květináči ze Švédska za sebou díky dlouhým transportům se spotřebou paliv zanechávají významnou ekologickou stopu.

Někdy je neekologičnost prodeje dovozových stromků kompenzována  příslibem prodejců, že při zanesení stromku po svátcích bude ekologicky zpracován a současně vysazeny sazenice stromků v českých lesích.

 

Nejlepší variantou pořízení vánočního stromečku s uvážením různých hledisek se jeví buď to řezaný stromek s certifikátem FSC nebo stromek v květináči zakoupený od prodejců kteří následně zajistí následný odběr stromku a  jeho odborné vysazení.

 

Řezané stromky lze považovat za obnovitelnou surovinu. Pokud jsou navíc po splnění svého účelu dále využity (topivo ve výtopnách, nadrcení na mulč atd.) pak tento prvek Vánoc zatěžuje životní prostředí relativně malou mírou.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace