Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Zemědělství » Co je důležité při řezu dřevin?


Co je důležité při řezu dřevin?

I špatně provedený řez dřevin může být považován za poškození a to mnohdy i trvalého charakteru, takže může dojít i k pozdějšímu odumření dřeviny. Pokud dojde k celkovému poškození dřeviny neodborným řezem a dřevina v následujících třech letech na následek této neodborné práce odumře, může být vyměřena pokuta a to za poškození dřevin dle § 7 . zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s patřičným udělením pokuty.
Je vhodné dříve než se do údržby dřevin pustíme sami, konzultovat přinejmenším celý zásah s oborníkem z řad dendrologů. Rozhodně bychom se neměli obracet na těžaře, jak je tomu mnohdy zvykem.

Samotný význam řezu dřevin lze shrnout do několika následujících bodů:
- založení a výchova korun mladých stromů do habitu daného taxonu
- udržovací řezy
- t varování stromů
- zajištění bezpečnosti dřevin ve všech jejích věkových stádiích
- zlepšení kvality dřeva kmene stromů
- zajištění a podpora tvorby květů i plodů u vybraných taxonů dřevin
- úprava, popř. zmírnění negativních účinků kořenového systému

Technika řezu
Musí respektovat několik faktorů:
-samotné vedení řezu
-maximální velikost řezné rány
-termín řezu
-ošetření vzniklé rány

Při vedení řezu odstraňujeme
-živé větve
-větve mrtvé

Ořez živých větví v sobě nese rizika samotného a mnohdy nevratného poškození dřeviny. Odstraňování živých větví představuje velkou energetickou zátěž pro celý systém dřevin a vyvolává energeticky náročné reakce.

Řez na větevní límeček
Jedná se o správně vedený řez vedený přesně v místě nasazení dceřiné větve na větev mateřskou.

Velikost rány
Je důležitá a pro každý taxon trošku odlišná a dokonce i pro každý jednotlivý strom stejného druhu.
Lze zjednodušeně říci, že u stromů s dobrou dynamikou obranné reakce ( kompartmentsalizace) lze odstraňovat větve do velikosti řezné rány 10 cm, u stromů se špatnou kompertmentalizací pouze do 5 cm
Dobře kompatmentalizující dřeviny – buk, lípa, habr,dub, javor
Špatně kompartmentalizujícíc dřeviny- jírovec, jabloň, bříza, topol, třešeň, jeřáb

Důležitý je i termín řezu a ošetření řezných ran

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace