Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Chráněné houby


Chráněné houby

Mykologové i klasičtí houbaři si jistě všimli, že v posledních desetiletích došlo k výraznému úbytku některých druhů hub z našich lesů. Týká se to i některých dříve hojně nacházených jedlých druhů hub, jako jsou například liška obecná, ryzec syrovinka, ryzec smrkový, hřib borový, klouzek obecný, stročkovec kyjovitý a další.

Důležitým činitelem ústupu řady druhů hub byly tzv. kyselé deště. V poslední době se situace značně zlepšila, a tak se některé houby do naší přírody navrací, dobrým příkladem je liška obecná. Na druhou stranu ale zase ubývá hřib hnědý, kterému současné zlepšení životního prostředí neprospívá. Jednou z přirozených příčin je i extrémní počasí, které se vyznačuje prudkými změnami teplot na jaře a na podzim, dlouhými obdobími s nedostatkem srážek nebo naopak přívalové deště. Tyto podmínky všeobecné houbám moc nevyhovují.

Protože je houbaření v naší zemi velmi oblíbené, do stále menších lesů se vypravuje více a více houbařů, kteří lesy doslova vysbírávají. Sbírání hub jako takové houbám nevadí, problémem je sešlapávání půdy a poškozování podhoubí v zemi při hledání hub. Říká se, že když člověk na houbu pohlédne, ona už neporoste. To právě vzniklo z toho, že houbař při šlapání kolem houby přeruší slabá vlákna podhoubí a tím dojde k zastavení výživy a plodnice zaschne.

Významný vliv na ústup některých hub mají monokultury dřevin, hlavně smrků. Dřívější lesy byly značně rozmanitější, co se týká skladby a množství druhů listnatých i jehličnatých stromů v něm.

Většina lidí u nás už je dnes přesvědčena o nutnosti ochrany rostlin a zvířectva, ale nutnost ochrany hub si málokdo uvědomuje.

Ochrana velkých hub ( houby o min. velikosti 0,2 mm a více), stejně jako ochrana rostlin, má v České republice zákonnou rovinu. Ochranu definuje a vymezuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s pomocí prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Chráněným houbám zákon zajišťuje ochranu ve všech vývojových stádiích včetně ochrany jejich biotopu. Vyhláška upřesňuje, které druhy jsou chráněné zákonem, vyjmenovává jich 46, a to v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Zatím nejspolehlivějším způsobem ochrany hub u nás je celková ochrana lokality jako chráněného území (NPR, NPP).

Abychom mohli houby chránit, případně pomoci k vyhlášování nových chráněných území, je potřeba znát a rozlišovat je a znát jejich stupeň ohrožení. Proto mykologové v roce 2006 sepsali a vydali s pomocí AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) Červený seznam hub České republiky, kde je uvedeno 904 nejohroženějších druhů hub s kategorií jejich ohrožení a navíc informace o ekologii a rozšíření. Kategorie ohrožení použité v Červeném seznamu hub ČR jsou následující:

 

?EX                ? extinct                                 nezvěstný druh

CR                  critically endangered              kriticky ohrožený druh

EN                  endangered                            ohrožený druh

VU                  vulnerable                               zranitelný druh

NT                  near threatened                      téměř ohrožený druh

DD                  data deficient                         druh, o němž jsou nedostatečné údaje (z hlediska                                                                          jeho ohrožení)

 

Zde uvedu namátkou některé druhy ohrožených hub, na které můžete se štěstím narazit i v našich končinách.

 

Šťavnatka březnovka – EN

Šťavnatka oranžová – EN                 Kokšín, pod jedlí

Vodnička potoční – NT                    Nové Mitrovice, v potůčku

Míhavka vodní – NT                         Nové Mitrovice, v potůčku

Korálovec jedlový – NT                    Třemšín, na kmenu jedle

Hřib borový – VU                             Milínov, pod borovicí

Hřib plavý – NT                                Nezvěstice, pod dubem

Hřib žlutý – CR                                 Louňová, pod duby

Hlíva hnízdovitá - NT                       Chynín, na kmenu buku

Mozkovna rosolovitá  - VU               Nové Mitrovice, na větvi javoru

 

 

V případě nálezu nějaké chráněné nebo ohrožené houby je zapotřebí obrátit se na nejbližší pobočku České Mykologické společnosti a nahlásit nález. Možná tak právě vy objevíte novou lokalitu chráněného druhu. Seznam poboček naleznete na internetu na http://www.myko.cz/odbocky/

Je důležité, aby si návštěvníci lesa uvědomili, že základem ochrany hub je celková a všestranná ochrana jejich stanoviště  o okolí, k čemuž může přispět každý z nás alespoň slušným chováním v lese a v přírodě celkově.

 

Použitá literatura:

Kotlaba, Pouzar, Antonín (2003): Houby, česká encyklopedie. Readerś Digest Výběr

Antonín, Bieberová (1995):  Chráněné houby ČR. MVŽP a AOPK ČR

Kolektiv autorů (2006): Příroda – Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. AOPK ČR

Internet:

Libor Hejl  (předseda mykologického spolku Nezvěstice)

Hlíva hnízdovitá
Hřib borový
Hřib kovář žlutý
Hřib kovář-žlutý
Korálovec jedlový
Míhavka vodní
Mozkovka rosolovitá
Ohnivec rakouský
Vodnička potoční
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace