Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Ekodům » Termokamera odhalí nesprávné provedení pasivních a nulových domů


Termokamera odhalí nesprávné provedení pasivních a nulových domů

Termovizní měření jasně prokáže kvalitu provedení novostaveb i pasivních a nulových domů. Termokamera je pro novostavby dokonce užitečnějším pomocníkem než u starších domů. V případě starších tepelně neizolovaných domů už obvykle víme, co máme očekávat a k navržení tepelných izolací termokameru v mnoha případech vůbec nepotřebujeme. Naopak u nových domů, pokud máme podezření na úniky tepla či nekvalitní provedení stavebních prací, je termokamera spolehlivým pomocníkem, jak problém najít a snažit se jej vyřešit.

 

Následující termogramy byly pořízeny na realizaci pasivního rodinného domu. Majitelé domu měli podezření na nekvalitně provedené stavební práce – dům nesplnil požadavek na vzduchotěsnost pro pasivní dům a v některých místech domu (zejména u oken) byly citelně nízké teploty.

 

Modrá, fialová - nižší teploty = menší úniky tepla

Oranžová, žlutá, bílá - vyšší teploty = vyšší úniky tepla

Termovizní snímek odhalil velmi tenkou izolaci soklu – takovéto nedostatečné řešení soklu je pro pasivní dům nepřípustné.

 

 

Modrá, fialová - nižší teploty = menší úniky tepla

Oranžová, žlutá, bílá - vyšší teploty = vyšší úniky tepla

Detail zcela nedostatečně tepelně izolovaného soklu

 

 

Modrá, fialová - nižší teploty = menší úniky tepla

Oranžová, žlutá, bílá - vyšší teploty = vyšší úniky tepla

Zanedbané osazení okna. Okno buď není vůbec opatřeno vzduchotěsnícími okenními páskami nebo tyto pásky nejsou vzduchotěsně provedeny.

 

 

Modrá, fialová - nižší teploty = menší úniky tepla

Oranžová, žlutá, bílá - vyšší teploty = vyšší úniky tepla

Chybějící tepelná izolace podkladního profilu okna

 

 

Modrá, fialová - nižší teploty = vyšší úniky tepla

Oranžová, žlutá, bílá - vyšší teploty = menší úniky tepla

Pohled z interiéru na okno. Chladná část (modře) okolo rámu okna, která se kapkovitě rozšiřuje je neklamným znakem špatně těsnících oken (špatného těsnění mezi rámem okna a rámem křídla.

 

 

Termovizní měření zodpovědělo otázku, proč nebyl splněn požadavek vzduchotěsnosti na pasivní dům. Byla použita okna, která nezajišťují potřebnou těsnost. Tato okna byla navíc instalována bez vzduchotěsných pásek, případně tak, že vzduchotěsnost pásek je narušena. Tento problém lze bohužel řešit až s výměnou oken v budoucnu.

Dále termokamera odhalila nedostatečnou tepelnou izolaci na soklu domu a v některých detailech osazení oken. Tyto nedostatky jsou bez problému řešitelné a díky termovizní diagnostice bude mít dům po doplnění potřebných tepelných izolací nižší spotřebu energie a zároveň nebudou v interiéru vznikat problematická chladná místa.

 

Pokud potřebujete poradenství (které je zdarma) nebo provést měření (termovizní měření, měření teploty, vlhkosti a koncentrace CO2) ve staré budově, novostavbě, pasivním domě a podobně obraťte se s požadavkem na naše informační centrum ENVIC Plzeň – kontakt zde.

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace