Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Odpady » Recyklace stavebních odpadů v Plzeňském kraji


Recyklace stavebních odpadů v Plzeňském kraji

Recyklace stavebních odpadů v Plzeňském kraji

 

Plnění násypky třídiče již nadrceným materiálem.


Čím dál tím častěji můžeme vidět jak se bouraná budova promění v úhledné hromady stejnoměrně nadrcené suti různých barev – to podle svého složení – materiálu. Stejně tak je ale odpad vyvážen do recyklačních center, kde je zpracováván pro další využití. Stavební odpad je v obou případech nadrcen, tříděn a následně znovu využit ve stavebnictví. Mluvíme tedy o recyklaci stavebních odpadů. Jde o pozitivní trend nahrazující neveselou minulost, kdy byl odpad bezúčelně ukládán na skládky komunálního odpadu, kde navíc zbytečně zabíral místo, nebo jeho vyvážení do starých úvozů za vesnicemi apod.

Malé množství stavebního odpadu můžete odevzdat ve vybraných sběrných dvorech, či si nechat přistavit velkoobjemový kontejner a odpad nechat odvést svozovou firmou. Při větším množství je ale ideální odpad nechat zpracovat k recyklaci.

 

Jaké stavební odpady je možné k recyklaci odevzdat?

 • stavební sutě jako jsou cihly, tvárnice, malta, keramika, střešní tašky, šamot atp.
 • beton, železobeton
 • živičné kry ( tj. rozlámaný asfalt z cest )
 • přebytečná zemina z výkopů
 • struska

 

Další možností je třídění a zpracování stavebního odpadu přímo v místě stavby - mobilní recyklační linka. Tato možnost přichází v úvahu ale pouze při velkém množství odpadu ke zpracování, v našem kraji zpravidla nad 500 tun.

 

Co ze stavebního odpadu vzniká a jak se výsledné produkty využívají?

Vytříděním a zpracování stavebního odpadu vzniká tzv. recyklát. Jde o ji roztříděný a  na různou velikost (frakci) nadrcený odpad, který je připraven k přímému použití. Uplatnění recyklátu je zejména jeho použití jako náhrada drceného kamene k podsypu komunikací, pod asfaltové a betonové povrchy nebo jako posyp pojezdové plochy nezpevněných cest. Nadrobno nadrcené (malé frakce)  materiály se pak požívají k zásypu inženýrských sítí atp.

 

Proč stavební odpady recyklovat?

 • stavební suť je dále využita a přestává tak vlastně být nepotřebným odpadem
 • jsou šetřeny primární zdroje nerostných surovin
 • nedochází ke zbytečným záborům půdy skládkováním stavebního odpadu
 • ekologický přínos - to vše vede k ochraně a šetrnějšímu přístupu vůči životnímu   prostředí
 • ekonomický přínos - recyklát je levnější nežli kamenivo, štěrk, písek atp.

 

Recyklační centra v Plzeňském kraji

 • Plzeň-Valcha
 • Blovice
 • Zavlekov
 • Domažlice
 • Rokycany
 • Stříbro
 • Tachov

 

Přímé kontakty naleznete na www.recyklat.cz

 

Důležitá poznámka:

Při zpracování stavebního odpadu si je třeba dát velký pozor na materiál obsahující azbest, jako například eternitové střešní krytiny či trubky. Odpady obsahující azbest jsou totiž považovány za odpady nebezpečné a je tak potřeba s nimi zacházet. Více informací zde. Matriály s azbestem se tak nesmí vyskytovat v materiálu, který odevzdáváme k recyklaci.

Více o možnosti recyklace stavebního odpadu nejen v Plzeňském kraji se dozvíte na www.recyklat.cz.

 

Použité zdroje informací a fotografie: AZS 98, s.r.o.

Václav Čubr, IC Plzeň (ve spolupráci s IC Radnice)

Recyklační centrum stavebních odpadů.
Plnění násypky třídiče již nadrceným materiálem.
Třídění betonové drtě.
Třídění cihelné sutě.
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace