Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Odpady » Třídění odpadu


Třídění odpadu

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

 

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.

 

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.

 

 

Každý z nás vyprodukuje cca 230 –300 kg odpadu za rok.

Složení odpadu je:

22 % papír
13 % plasty
9 % sklo
3 % nebezpečný odpad 
18 % bioodpad 
35 % zbytek

 

Co to je vlastně recyklace?

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla třídění odpadů - většinu těchto pravidel Vám nyní přiblížíme.

Modrý kontejner – papír všeho druhu

Do modrého kontejneru patří obaly se značkou

Co patří do modrého kontejneru

 • Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky,nebo knihy.
 • Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
 • Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NEPATŘÍ

 • Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

 

Výrobky z recyklovaného papíru

Recyklace papíru

Papír se po vytřídění přidává, v papírnách po předzpracování, zpět do směsi na výrobu nového papíru.  Např. u novinového papíru tvoří starý papír až 80 %.

Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.

Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Co se vyrábí z tříděného papíru?

 • Opět papír. Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl tzv. sběrového-recyklovaného papíru. Z toho se vyrábí sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a různé papírové obaly. Z lepenky se vyrábí také tepelné izolace nebo zatravňovací koberce, které se používají kolem dálnic jako nástřik na zpevnění svahů.

 

Žlutý kontejner na plasty

Co patří do žlutého kontejneru

 • fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menšíchkusech.
 • NEPATŘÍ
 • Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

 

 

 

 

Výrobky z recyklovaného plastu

 • Využití:
 • Z polypropylenu (PP) se vyrábí kelímky, misky, obaly pro potraviny. Je vhodný pro mikrovlnou troubu.
 • Nízkohustotní polyethylen (LDPE) - obchodním názvem Mikroten (fólie na potraviny).
 • Vysokohustotní polyethylen (HDPE) se využívá k výrobě lahví, krabiček.
 • PET (polyethylentereftalát) – výroba PET recyklátu (problém nečistot, hl. PVC) – z něho polyesterová stříž (náplň bund a spacáků, přídavek do zátěžových koberců, geotextilie), stavební hmoty (dlaždice, tašky), vázací pásky, lahve, …
 • Chemická recyklace PET pomocí solvolýzy – reverzní reakce tvorby PET – vznikají výchozí monomery (kys. tereftalová a etylenglykol) – nová polykondenzace.
 • Polystyren (PS) - využíván ve stavebnictví (při výrobě speciálních cihel).
 • Polyvinylchlorid (PVC) – problematický materiál z hlediska vlivů na ŽP a zdraví lidí. Nepatří do kontejneru na plast.
 • Směsný plast je zpracováván např. na desky, lavičky, pelety, nářadí, stavební profily, patníky, kompostéry, odpadkové koše, protihlukové stěny, zatravňovací dlažbu, ..

Regranulace plastů

Ze starých plastových výrobků se pomocí tlaku a teploty vytvoří granule.

Z granulí se opět vytváří nové výrobky (lahve, sáčky, kelímky).

Do nových výrobků se přidává až 100% regranulátu ze starých plastů.

 

 

Zelený a bílý kontejner – sklo

Co patří do zeleného kontejneru

 • Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
 • V některých městech sem patří také čiré sklo - je důležité sledovat značení na nádobách.
 • Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
 • Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
 • NEPATŘÍ
 • Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
A co se vyrábí z vytříděného skla?
Opět sklo. Většina skleněných lahví obsahuje více než polovinu recyklátu. Z recyklovaného skla se vyrábí nápojové sklo a další skleněné výrobky jako vázy nebo okrasné skleněné dekorace.
Recyklované sklo se také přidává pro okrasu do kuchyňských desek. Někde se používá tzv. pěnové sklo, které má skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Sklo se může recyklovat nekonečně.

Dochází k významná úspora neobnovitelných zdrojů surovin a energie (písek, vápenec, sůl) a k úsporám energie při tavení

 

Oranžový kontejner na nápojové kartony

Na co je takový vytříděný nápojový karton?,

 • Z nápojového kartonu se vyrábí papír, protože má velmi kvalitní a dlouhé celulózové vlákno, které se dá několikrát recyklovat.
 • Recyklací nápojových kartonů se také vyrábí stavební desky, ze kterých se staví rodinné domky.

Nebezpečné odpady

Patří do červeného kontejneru nebo do sběrného dvora.

Léky – do lékáren

Baterie a žárovky – výběry v obchodech, zelené krabičky

Nádoby od barev, barvy ,ředidla… - sběrný dvůr.

Sběrný dvůr

 • Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů
 • Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.

Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata

Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky

Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Zdroje:

www.ekokom.cz

http://www.jaktridit.cz/

http://www.cistadvojka.cz/?page=trideni-odpadu

http://alik.idnes.cz/jak-spravne-tridit-odpady-0yy-/alik-alikoviny.asp?c=A101118_103334_alik-alikoviny_mrk

http://www.gjb-spgs.cz/files/358/recyklace-obaloveho-materialu.pdf

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace