Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Odpady » Už i v Klatovech mohou lidé třídit vysloužilý elektroodpad do nových kontejnerů


Už i v Klatovech mohou lidé třídit vysloužilý elektroodpad do nových kontejnerů

Přestože již řadu let je možné předat své vysloužilé  elektrospotřebiče do systému sběrných dvorů, stále se ještě můžeme setkat s našimi „elektromiláčky“ v lesích, u cest nebo na černých skládkách. Důvody jsou samozřejmě různé. Nevědomost, lhostejnost nebo naše pohodlnost. Ať tak, či tak, společnost ASEKOL, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení využila možnost podání žádosti o dotaci v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a v roce 2009 se stala úspěšným žadatelem o podporu projektu s názvem „Umístění stacionárních kontejnerů na vysloužilá elektrozařízení v regionu Jihozápad ČR a ostatní kraje ČR s výjimkou Hlavního města Prahy“. Jeho hlavním cílem je, co nejvíce  přiblížit sběr menších vysloužilých elektrozařízení lidem tak, aby se  eliminoval výskyt  těchto spotřebičů obsahujících nebezpečné látky na místech, kam rozhodně nepatří.

V současné době je v České republice nainstalováno celkem 324 stacionárních kontejnerů, ale v letošním roce jejich počet výrazně vzroste, jak uvádí na svých internetových  stánkách společnost ASEKOL. Od loňského roku je možné červené  kontejnery vidět i v Plzeňském kraji a to včetně Klatov. Díky tomu se mohou i obyvatelé Klatovska zbavit nepotřebného elektrozařízení a baterií přímo v místě bydliště a nemusejí ho odnášet až do sběrného dvora.
Do tohoto typu kontejneru však nepatří  všechen elektoodpad, ale je především určen pro sběr drobného elektrozařízení tj. do velikosti 30 x 50 cm např. mobilní telefony, drobné počítačové vybavení, k alkulačky, rádia, discmany, elektronické hračky. Pro baterie a akumulátory je na stacionárním kontejneru zhotoven speciální vhozový otvor.


Co do kontejneru nepatří?
Určitě do něj nevhazujte televizory, počítačové monitory, velké domácí spotřebiče jako jsou ledničky, mrazničky, pračky, myčky a  také zářivky  a  úsporné žárovky, s těmi se opět musíte vydat do sběrného dvora !!!!!

A kam s elektroodpadem  v Klatovech?
Pokud by jste nyní hledali červené kontejnery v Klatovech můžete je najít v Točníku, v Klatovech  u sběrného dvora a ulicích Nádražní , Cibulkova, Zahradní a na Erbenově náměstí a v také Lubech  (U Silnic), jak nám potvrdila Ing. Věra Rozsypalová z Odboru životního prostředí v Klatovech. Jinak  samozřejmě můžete všechen elektoodpad odnést do sběrných dvorů U Hřbitova nebo v ulici Franty Šumavského 433.

Více informací  o tématu naleznete také na  www.asekol.cz, www.cervenekontejnery.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace