Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Kalendář akcí » Seminář Poradce pro environmentálně šetrný provoz firem a úřadů


Seminář Poradce pro environmentálně šetrný provoz firem a úřadů

kdy: 25.11.2013 - 29.11.2013 (!!! ukončená akce)

kde: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň., Plzeň-město

téma: Udržitelný rozvoj

Pětidenní bezplatný seminář pro podnikové ekology, projektové a produktové manažery, pracovníky ekoporaden a zaměstnance úřadů a firem, kteří mají na starosti environmentální a provozní agendu.

Přijďte si pro inspiraci, jak zefektivnit provoz Vaší firmy či organizace. 
Šetrný přístup k životnímu prostředí přináší i finanční úspory.

Témata kurzu:

  • Životní prostředí a jeho ochrana.
  • Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost.
  • Shrnutí legislativních povinností v oblasti životního prostředí.
  • Přehled dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí.
    (environmentální management, čistší produkce, integrovaná prevence, ekoznačení).
  • Praktické rady a tipy, jak snižovat dopad firem a úřadů na životní prostředí.
  • Ukázky dobré praxe a zajímavých projektů v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Exkurze do technického zázemí budov Národního divadla v Praze.

Každá lidská činnost má vliv na životní prostředí. Cokoliv, co uděláme, koupíme, vyrobíme či spotřebujeme, zanechává na naší planetě nějakou stopu. Ve většině případů bohužel negativní, např. v podobě vyprodukovaných odpadů, spotřebovaných přírodních zdrojů, uvolněných emisí a zastavěné půdy. Je proto velmi důležité najít rovnováhu mezi našimi požadavky na životní standard a kapacitou životního prostředí. Být environmentálně šetrný ale bezpodmínečně neznamená snižování našich nároků nebo omezování našich potřeb.  Jde o to tvořivě přemýšlet, lépe plánovat, hospodárněji nakládat se zdroji či vyvíjet nové technologie.

Časový harmonogram kurzu:

Pondělí 25. listopadu 2013
Životní prostředí a požadavky právních předpisů

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 16:00 
Životní prostředí a jeho ochrana. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost. Přehled legislativy v oblasti životního prostředí. Chemické látky – zákonné povinnosti, označování chemických látek, preventivní opatření, vzdělávání zaměstnanců.

Úterý 26. listopadu 2013
Ovzduší, voda, úspory energií

9:00 – 16:00
Ovzduší – zákonné povinnosti, preventivní opatření. Nakládání s vodami – zákonné povinnosti, preventivní opatření. Energie – zákonné povinnosti, energetická náročnost budov, úspory energií.

Středa 27. listopadu 2013
Odpady a obaly, environmentální management

9:00 – 16:00
Odpady a obaly – zákonné povinnosti, preventivní opatření. Integrovaná prevence a čistší produkce. Environmentální management – EMS, EMAS, environmentální manažerské účetnictví, Místní agenda 21. Životní cyklus výrobku a ekodesing. Ekoznačení.

Čtvrtek 28. listopadu 2013
Pět kroků k efektivnější firmě či organizaci

9:00 – 16:00
Jak být šetrnější k životnímu prostředí – posouzení podniku či úřadu z pohledu dopadů na životní prostředí, návrh konkrétních opatření. Ukázky dobré praxe firem a organizací v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Pátek 29. listopadu 2013
Národní divadlo, jak ho neznáte

7:30 – 15:00 Exkurze do technického zázemí budov Národního divadla v Praze.

V roce 2006 zahájilo Národní divadlo v Praze ambiciózní projekt, jehož cílem je výrazné a trvalé snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody, a také využití sluneční energie a energie obsažené ve vltavské vodě. Úspora je vyčíslena na minimálně 9,5 milionů Kč ročně. Projekt funguje na principu zvaném Energy Performance Contracting (EPC), kdy Národní divadlo splácí investici po dobu deseti let z dodavatelem garantovaných provozních úspor. Projekt ovlivňuje provoz historické budovy, budovy Nové scény, provozní budovy i společného technického zázemí, které zabírá šest podzemních podlaží. Více na www.uspornedivadlo.cz.  

Přihlášku na seminář a naleznete v příloze. Účast na semináři je zdarma.

Kontaktní osoba
Mgr. Alena Lehmannová,
ENVIC, občanské sdružení
alena.lehmannova@envic.cz

Seminář byl vytvořen v rámci projektu „Specializované vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj“ (registrační číslo CZ.1.07/3.2.02/03.0010), kterému byla poskytnuta podpora z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Přijďte si pro inspiraci, jak zefektivnit provoz Vaší firmy či organizace.

« zpět do kalendáře akcí


Vytisknout stránku
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace