Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Aktuality » Portugalský projekt byl zvolen nejlepším řešením v otázce klimatických změn


Portugalský projekt byl zvolen nejlepším řešením v otázce klimatických změn

vydáno:04.12.2013

Soutěž Evropské Komise „Naše planeta. Naše Klima.“ o nejlepší projekty  přinášející řešení v otázce klimatických změn má svého vítěze. Stal se jím portugalský projekt Sown Biodiverse Pastures (Oseté bio-diverzní pastviny),  který zvyšuje produktivitu pastvin a zároveň pomáhá snižovat emise CO2, půdní erozi a nebezpečí ničivých požárů.

V rámci slavnostního udělování cen Sustainia v Kodani , který proběhl
7. listopadu 2013, vyhlásila evropská komisařka pro otázky klimatu, Connie Hedegaard, vítěze soutěže: „Blahopřeji projektu Sown Biodiverse Pastures! Tento projekt přesně ukazuje, že inovativní řešení pro boj s klimatickým změnami může nejen ušetřit spoustu peněz, ale i vytvořit nová pracovní místa. Množství a kvalita do soutěže přihlášených projektů posílila kladné poselství celé kampaně tím, že upozornila na to, že již existuje mnoho efektivních a inovativních řešení. Pojďme zvýšit počet takovýchto řešení a vybudovat tak svět, ve kterém se nám bude líbit a jehož klima nám bude vyhovovat.“

Do projektu Sown Biodiverse Pastures bylo začleněno více než 1000 portugalských farmářů. Přičemž každý z farmářů využil přesně určenou směs, která byla složena až z dvaceti druhů semen a byla připravená tak, aby vyhovovala lokálním klimatickým podmínkám a půdním typům. V jižním a středním Portugalsku bylo tímto způsobem oseto na 50 000 hektarů pastvin s vysokým rizikem dezertifikace. Tyto pastviny napomohly půdnímu nahromadění více než miliónu tun CO2. Oseté bio-diverzní pastviny jsou také mnohem úrodnější a odolnější vůči půdní erozi nežli přirozené pastviny.

Projekt je podporován společností Terraprima, její zakladatel profesor Tiago Domingos, který je zároveň manažerem projektu Sown Biodiverse Pastures,

se k vítězství vyjádřil slovy: „Vítězství v soutěži Naše planeta. Naše klima je jasným signálem, že naše práce získává respekt veřejnosti. Díky tomu máme v současnosti možnost celý projekt více zviditelnit a získat pobídky na jeho rozšíření na více farem, do větších oblastí a nových zemí, a to jak v Evropě, tak celosvětově.

Portugalskému projektu se dostane podpory v podobě profesionálního video spotu a propagace, díky které budou moci svou činnost zviditelnit v evropských médiích.

Vítěz soutěže byl vybrán porotou Sustainia Award Committee, mezi jejíž členy patří komisařka Connie Hedegaard, bývalý guvernér státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger, bývalý norský ministerský předseda Gro Harlem Brundtland a předseda klimatického panelu OSN Dr. Rajendra Pachauri.

»zpět do archivu aktualit

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace