Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » O síti ENVIC » Kdo jsme


Kdo jsme

ENVIC je síť informačních center v oblasti životního prostředí.

Informační centrum (IC) sítě ENVIC najdete v každém okrese Plzeňského kraje. Pomocí mapky Plzeňského kraje (vpravo nahoře) si můžete vybrat, které IC je Vám nejblíže.

Dva hlavní pilíře činnosti sítě ENVIC:

• Informační a poradenská činnost v problematice životního prostředí

• Vzdělávání v hlavních tématech životního prostředí

Jak nás můžete kontaktovat?

Osobní návštěvou, telefonicky nebo e-mailem. Pomocí mapky si můžete najít IC v okrese, kde bydlíte nebo podnikáte.

Chcete navštívit vzdělávací akci?

Vyberte si akci, která Vás zajímá v Kalendáři akcí a zvolte místo konání, které Vám nejlépe vyhovuje

Čím se vyznačuje síť ENVIC?

• Je postavena na pevném odborném zázemí. Našimi partnery jsou organizace, které jsou odbornými garanty naší činnosti

• Síť znamená, že střediska jsou propojena a probíhá mezi nimi výměna všech důležitých informací pro jejich činnost

• Hlavní vzdělávací akce jsou ve všech IC shodné – můžete tak navštívit nejbližší IC, aniž byste o cokoliv přišli z programu ostatních

• Pracovníci informačních center mají vstřícný přístup k návštěvníkům

Co znamená ENVIC?

ENVIC je zkratka názvu ENVironmentální Informační Centra.

Environment (angl.) = prostředí, životní prostředí

Hlavní okruhy naší informační a vzdělávací činnosti

Doprava

Odpady

Energetika

Ekologická stavba domu

Kvalita ovzduší

Kvalita vod

Klima

Ekosystémy

Ochrana přírody

Ekologické zemědělství

Krajinotvorba

Proč je tu síť ENVIC?

Informační centra podávájí důležité informace o prostředí, ve kterém žijeme a které má bezprostřední vliv na kvalitu našeho života a na naše zdraví.

Kvalitní životní prostředí je důležité pro důstojný a kvalitní život.

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace