Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 2536 z 110

Ekolist

Ekolist.cz (do září 2007 pod názvem EkoList po drátě) nabízí zpravodajství, kaendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí.

http://www.ekolist.cz

Ekologické zemědělství I.díl - učebnice pro školy i praxi

autor: Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban
ISBN: 8072122746
rok vydání: 2003
vydalo: Ministerstvo životního prostředí ČR

Ekologické zemědělství II.díl - učebnice pro školy i praxi

autor: Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban
vydalo: PRO-BIO
rok vydání: 2005

 

Ekologické zemědělství v praxi

Autor: Šarapatka Bořivoj, Urban Jiří a kolektiv
ISBN: Z978-80-903583-0-0
Rok vydání: 2006
Vydal: PRO-BIO

Ekologie

autor: Zdeněk Laštůvka, Pavla Krejčová

vydal: Konvoj, Brno 2000

ISBN 80-85615-93-2

Ekologie - jedinci, populace a společenstva

autoři: Michael Begon, John L. Harper, Colin R. Townsend

vydalo: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1997

ISBN 80-7067-695-7

Ekosystémy (Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů)

autor: Jan Jeník

vydalo: Karolinum, Praha, 1998 

ISBN 80-7184-040-8 

EkoWATT

http://www.ekowatt.cz

Energetika.cz

Vše, co chcete vědět o energii a bojíte se zeptat... 

Informace o zdrojích energie, úsporách energie, nízkoenergetických domech, cenách energií, solární energii, legislativě v oblasti energií, ...

http://www.energetika.cz

ENVIC, občanské sdružení

ENVIC, o.s. je organizací, která se primárně zaměřuje na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Je členem Oborové platformy ekologických NNO Zeleného kruhu. V Plzni provozuje Environmentální informační centrum s těmito hlavními typy činností:
1) environmentální poradenství pro veřejnost, obce, podnikatele, firmy, úřady a školská zařízení
2) pořádání osvětových a vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí (odborné semináře, přednášky, informační stánky, výstavy, vycházky, exkurze)

http://www.envic-sdruzeni.cz/

Enviros - poradenská společnost

ENVFIROS, s.r.o., je poradenskou společností působící zejména v oblasti energetiky a životního prostředí.

http://www.enviros.cz

Enviweb

Cílovou skupinou návštěvníků serveru EnviWeb jsou odborníci na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Ekologové podniků, pracovníci firem poskytující služby v oboru a vyrábějících či prodávajících výrobky a technologie pro ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce, zástupci a studenti vysokých škol se zaměřením na ŽP, zástupci a členové odborných svazů, pracovníci státní správy a samosprávy, pořadatelé a účastníci odborných akcí, vydavatelé a čtenáři odborných publikací...

Poradenské služby v oblasti životního prostředí

 • Ekologický audit
 • Odpadové hospodářství
 • Chemické latky a přípravky
 • Prevence havárií
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • Obaly
 • EMS dle ISO 14 001
 • Posuzování vlivů na ŽP (E.I.A.)
 • Projekční činnost

Ostatní služby

 • www prezentace
 • Tvorba CD-ROM
 • Reklama
 • Marketing
 • Překlady
 • Technologie

http://www.enviweb.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace