Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 3748 z 110

ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

http://www.af.czu.cz/cs/

ČZU v Praze, Fakulta životního prostřed

http://www.fzp.czu.cz/cs/

GLOPOLIS

Pražský institut pro globální politiku.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=47&Itemid=68

i-KEIS

EKIS je síť Energetických Konzultačních a Informačních Středisek České energetické agentury zajišťující poradenství v oblasti snižování potřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie

http://www.i-ekis.cz

Integrovaný registr znečišťování životního

Integrovaný registr znečišťování pokrývá v současnosti informace o emisích (i havarijních) do ovzduší, vody, půdy a o přenosech 72 ohlašovaných látek.

http://www.irz.cz

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie

http://mapa.czrea.org

Kalkulačka uhlíkové stopy

http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz

Katalog biotopů ČR

autoři: Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí

vydala: Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 2001 

ISBN 80-86064-55-7

KEZ - Kontrola ekologického zemědělství

http://www.kez.cz

LEA - Liga ekologických alternativ - Ekodomy

Liga Ekologických Alternativ je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině.

http://www.lea.ecn.cz/02edu.html

Lidé a ekosystémy

sborník ze semináře konaného 14.9.2000 v Praze

ke stažení na následujících stránkách

http://www.czp.cuni.cz/knihovna/Publikace/Lide_a_eko/default.htm

Mezinárodní rok lesů

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2011 Mezinárodním rokem lesů "Lesy pro lidi". Podrobnosti o kampani i kalendář plánovaných akcí, které MR lesů podporují naleznete zde.

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/mezinarodni-rok-lesu

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace