Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 4960 z 110

Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Energetika a suroviny

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny

Ministerstvo zemědělství

http://www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí

http://www.env.cz

Najdi si svého farmáře

http://www.najdisisvehofarmare.cz/

Národní zemědělské muzeum

http://www.nzm.cz

Natura 2000

Informace o Natura 2000, což je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.

http://www.natura2000.cz

NP a CHKO Šumava

Správa NP a CHKO Šumava spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Profesionální strážci NP Šumava poskytují informace návštěvníkům a dohlížejí na dodržování ochranného režimu.

Naleznete zde informace:

- o organizaci NP a CHKO Šumava

- pro návštěvníky (informační centra, naučné stezky, akce pro veřejnost, doprava, informace o regionu, ...)

- o vědě a výzkumu (projekty, publikace, diplomové práce, povolení k výzkumu, ...)

- o přírodě NP a péči o ni (historiekrajiny, geologie, geomorfologie, klima, hydrologie, rostlinstvo, živočišstvo, lesnictví, zemědělství, rybářství, ...)

http://www.npsumava.cz

NP a CHKO Šumava

Hlavní náplní činnosti správy je výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivost a rybářství v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Správa NP a CHKO Šumava také spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Profesionální strážci NP Šumava poskytují informace návštěvníkům a dohlížejí na dodržování ochranného režimu.

http://www.npsumava.cz

O přírodě a paměti středních Čech

http://krajina.kr-stredocesky.cz

občanské sdružení Plzeňská dráha

Plzeňská dráha (PD)  je nezisková organizace a je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů se zájmen o historii, současnost a budoucnost železniční dopravy.

Nabízí zajištění jízd zvláštních vlaků...od lokálky po expres...

  • kompletní zajištění jízdy zvláštních vlaků včetně cateringu
  • školní výlety s programem
  • vlaky pro cykloturisty
  • firemní oslavy v netradičním prostředí
  • oslavy narozenin a jiných výročí
  • oslavy výročí tratí
  • zvláštní vlaky pro fotografy

Na základě požadavku zákazníka lze zajistit:

  • historická železniční vozidla
  • současná železniční vozidla
  • doprovodný program k jízdě vlaku (exkurse, návštěvy hradů a zámků, pohoštění, vystoupení hudebních skupin atd.)

 

http://www.plzenskadraha.cz

Odpady iHNed

http://odpady.ihned.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace