Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 7384 z 110

Povodí Vltavy

Na webových stránkách Povodí Vltavy naleznete:

- informace o povodí

- informace k plánování v oblasti vod

- vodohospodářské informace

- hydrologické informace

- aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích na území povodí Vltavy

http://www.pvl.cz

PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

http://www.biospotrebitel.cz

Projekt EnviroGIS –cesta jak vysvětlit žákům a studentům změny klimatu a přírody

Projekt EnviroGIS – cesta jak vysvětlit žákům a studentům změny klimatu a přírody a naučit je vytvářet a analyzovat mapy na počítači.
Zajímají Vás změny přírody, ke kterým okolo nás neustále dochází? Chcete umět zpracovávat informace o této problematice na počítači? Pokud jste navíc učitelem základní a střední školy, který chce tyto vědomosti a dovednosti předat svým žákům, připravili jsme tento projekt právě pro Vás!

http://envirogis.fpe.zcu.cz

Přednášky z krajinné ekologie

http://wwwold.fle.czu.cz/predmety/krajinna%20ekologie/Prednasky/prednasky.html

Přiroda.cz

Server chce informovat o problémech i občasných úspěších v oblasti životního prostředí. Pokouší se rozšiřovat Vaše znalosti o české fauně a flóře. Nabízí zajímavé turistické tipy na toulky přírodou.

http://www.priroda.cz

PŘÍRODA.cz - příroda, ekologie, životní prostředí, zvířata, rostliny, biologie,

http://www.priroda.cz

Raen

Rean nabízí inženýrské a konzultační služby, především v oblasti úspor a 
efektivního provozu energetického hospodářství, využití obnovitelných a
alternativních zdrojů energie

http://www.raen.cz

Seven, o.p.s.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie se ve své činnosti zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie.

Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v praktickém životě v domácnostech, v průmyslu i v komerční a veřejné sféře.

http://www.svn.cz

Solární liga

http://www.solarniliga.cz

Solartec

Fotovoltaické systémy - český výrobce

http://www.solartec.cz

Společnost pro krajinu

Společnost pro krajinu je občanské sdružení založené osobami se všestranným zájmem o ochranu a tvorbu přírody a krajiny na území ČR.
Aktivity sdružení chtějí systematicky a komplexně mapovat stav a vývoj krajiny včetně hodnot urbanistických, památkových, kulturních, historických a architektonických a usilovat přitom o celostní přístup a efektivnější spolupráci resortů, oborů i regionů.

http://www.prokrajinu.cz/

Společnost pro veřejnou dopravu

Cíle SPVD:

    - snaha o šetrné využívání přírodních zdrojů

    - prosperita daného regionu

    - posílení městotvorného efektu veřejné dopravy

    - zatraktivnění veřejné dopravy

    - snaha o zvýšení spokojenosti cestujících

    - popularizace veřejné dopravy v České republice

SPVD působí i v dalších oborech, aby zajistili naplnění cílů, které již dávno přesahují rámec veřejné dopravy. Proto je jejiich posláním také ochrana přírody a krajiny, ochrana obytného městského prostoru a zvyšování dopravní bezpečnosti v návaznosti na plánování a realizaci dopravních staveb.

http://www.spvd.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace