Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 8596 z 110

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

http://www.eposcr.cz

Správa veřejného statku města Plzně - Arboretum Sofronka

Celosvětová sbírka borovic a výzkumné pracoviště. Oddělení pro vzdělávání, veřejnost, vědu a výzkum v Plzni.

http://www.sofronka.cz

Správa veřejného statku města Plzně - Luftova zahrada

Zahrada se nachází v Plzni - Doudlevcích a je otevřena pro veřejnost. Je vzácným příkladem zahradního umění z období 1. republiky v plzeňském regionu.  Možnost sjednání individuální prohlídky.

http://www.svsmp.cz/mestska-zelen/zajimavosti/otevreni-luftovy-zahrady.aspx

Státní veterinární správa ČR

http://www.svscr.cz

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, po expozici fyzických osob škodlivivnám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

http://www.szu.cz

Státní zemědělský intervenční fond

http://www.szif.cz

Svaz ekologických zemědělců ČR

http://www.pro-bio.cz

Technická zařízení budov

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov.

Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků.

http://www.tzb-info.cz

Thermosolar

Solární kolektory - slovenský výrobce

http://www.thermosolar.sk

Tonda Obal

Informace o třídění a recyklaci.

http://www.tonda-obal.cz

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

Občanské sdružení TOTEM - regionální dobrovolnické centrum (TOTEM - RDC) je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje šíření myšlenky dobrovolnictví a poskytuje sociálně aktivizační služby.

http://www.totem-rdc.cz

TZB-info

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov.

Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků.

http://www.tzb-info.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace