Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace » Doprava


Odkazy a další informace - Doprava

zobrazuji odkazy 14 z 4

Auto*Mat

Auto*Mat:
je projekt za bezpečnou, zdravou a živou Prahuje volné sdružení umělců, zástupců neziskových organizací, dopravních odborníků, městských cyklistů, komunálních politiků, rodičů a dětí – všech obyvatel, kterým není lhostejná podoba jejich města.se zasazuje o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.realizuje umělecké a osvětové akce, které zviditelňují téma šetrné a vlídné mobility, odpovědného používání automobilu a zábavnou formou nabízí osvědčená řešení z metropolí západní Evropy.chce proměnit Prahu uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu.

http://www.auto-mat.cz

občanské sdružení Plzeňská dráha

Plzeňská dráha (PD)  je nezisková organizace a je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů se zájmen o historii, současnost a budoucnost železniční dopravy.

Nabízí zajištění jízd zvláštních vlaků...od lokálky po expres...

  • kompletní zajištění jízdy zvláštních vlaků včetně cateringu
  • školní výlety s programem
  • vlaky pro cykloturisty
  • firemní oslavy v netradičním prostředí
  • oslavy narozenin a jiných výročí
  • oslavy výročí tratí
  • zvláštní vlaky pro fotografy

Na základě požadavku zákazníka lze zajistit:

  • historická železniční vozidla
  • současná železniční vozidla
  • doprovodný program k jízdě vlaku (exkurse, návštěvy hradů a zámků, pohoštění, vystoupení hudebních skupin atd.)

 

http://www.plzenskadraha.cz

Plzeňský kraj - Doprava

http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=252

Společnost pro veřejnou dopravu

Cíle SPVD:

    - snaha o šetrné využívání přírodních zdrojů

    - prosperita daného regionu

    - posílení městotvorného efektu veřejné dopravy

    - zatraktivnění veřejné dopravy

    - snaha o zvýšení spokojenosti cestujících

    - popularizace veřejné dopravy v České republice

SPVD působí i v dalších oborech, aby zajistili naplnění cílů, které již dávno přesahují rámec veřejné dopravy. Proto je jejiich posláním také ochrana přírody a krajiny, ochrana obytného městského prostoru a zvyšování dopravní bezpečnosti v návaznosti na plánování a realizaci dopravních staveb.

http://www.spvd.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace