Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace » Klima


Odkazy a další informace - Klima

zobrazuji odkazy 14 z 4

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Předmětem činnosti ČHMÚ v uvedených oborech je:

  • racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby;
  • zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování);
  • odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování;
  • vytvářet a spravovat databáze;
  • poskytovat předpovědi a výstrahy
  • provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost

http://www.chmi.cz/

GLOPOLIS

Pražský institut pro globální politiku.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=47&Itemid=68

Kalkulačka uhlíkové stopy

http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz

Oteplování

informace o oteplování a změnách klimatu. Autorem Robert Vlach, nezávislý publicista.

http://www.oteplovani.cz/

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace