Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Přírodní koupací jezírka - staronový trend doby


Přírodní koupací jezírka - staronový trend doby

Přírodní koupací jezírka – staronový trend doby

Vzhled našich zahrádek podléhal během let různým trendům, ale výsada mít na zahrádce i kousek vodního království naštěstí přetrvává již od dob zakládání zahrad u egyptských paláců.

Nejnovějším trendem mezi zahradními jezírky jsou větší jezírka přírodního typu, v nichž se dá v létě koupat a v zimě například na zamrzlé hladině bruslit.

Prapůvodce života na Zemi, voda, je velmi vyjímečná. Vnímáme ji všemi smysly, v její blízkosti snadno ztrácíme pojem o prostoru i čase.

Jestliže nepatříte k těm šťastlivcům, kterým se na zahradě již leskne vodní plocha, nesmutněte. V současnosti lze většinu koupacích jezírek uměle vybudovat. Pokud jste již pevně rozhodnuti vybudovat si na zahradě kousek vodního království právě v podobě přírodního jezírka, měli by jste vždy dodržet základní pravidla, aby se výsledný efekt neminul cíle.

Ujasněte si se všemi rodinnými příslušníky funkci budovaného jezírka:

  1. Naplánujte pečlivě jeho umístění, velikost a tvar jezírka
  2. Nepodceňte bezpečnost jezírka
  3. Stavbu vždy konzultujte s příslušným stavebním úřadem
  4. O Vašem záměru informujte sousedy
  5. Pokud se necítíte na vybudování jezírka svépomocí, ověřte si více specializovaných firem a stavbu přenechte zkušeným odborníkům

Funkce jezírka – jezírko můžete vybudovat pouze jako okrasný prvek zahrady ve formě tzv. focal pointu nebo právě jako funkční koupací jezírko. Nutno podotknout, že do koupacích přírodních jezírek nepatří žádné chemické přípravky, které se aplikují do bazénů ani hnojiva pro rostliny.

Umístění jezírka – koupací jezírko budujte v prostoru nejníže postaveného místa na zahradě, tak jako v přírodě, kdy se voda vždy hromadí v nejnižším bodu krajiny. Výsledný efekt pak bude budit zdání, že je jezírko na pozemku odnepaměti. Nepodceňte pravidlo poutavého výhledu z oken domu. Sluneční svit v místě jezírka je optimálních 6 – 8 hodin denně. Jinak se voda může přehřívat, což je příčinou bujného růstu řas a nedostatku kyslíku ve vodě pro vodní živočichy. V bezprostřední blízkosti jezírka by též neměla růst bujná zeleň v podobě vrostlého stromu či keře. Hrozí znečišťování jezírka spadanými listy a větvemi.

Velikost jezírka -minimální hladinová plocha koupacího jezírka by měla být alespoň 40 - 50 m2. Obecně totiž platí, že čím je hladinová plocha větší, tím se samočisticí schopnost a odolnost tohoto biotopu zvětšuje díky tepelné setrvačnosti a chemické stabilitě. Ne každý si samozřejmě může na své zahradě dovolit takto veliké jezírko, proto je možné koupací nádrž libovolného rozměru propojit s biotopovým jezírkem čerpadlem nebo umělým potůčkem a doplnit filtrací.

Tvar jezírka – přírodní jezírko budujte tak, aby mělo přirozený vzhled s členitými břehy, stejně tak  je tomu v přírodě. Při stavbě preferujte vhodný stavební materiál, jako je přírodní kámen, štěrk, dřevo či přírodně působící dlaždice. Ostré, rovné tvary přenechejte moderním zahradám či je uplatněte bezprostředně v blízkosti domu či terasy.

Důležitým pravidlem při stavbě koupacího jezírka je dodržení pobřežní, tzv. regenerační zóny, do které vysazujeme rostliny. Tato regenerační zóna je mělčí ( hloubka 0,4 - 1 m ) a plošně větší. Druhou zónu tvoří samotná zóna koupací, která je naopak hlubší ( 1 – 2,5 m ) a plošně menší. Nikdy toto pravidlo nepodceňujte, jelikož veškerou samočisticí schopnost jezírka v tomto případě zajišťují rostliny. Malé množství rostlin pak znamená snížení kvality vody!

Tyto dvě zóny jsou odděleny kamennou či betonovu přepážkou sahající těsně pod hladinu. Díky nestejnému prohřívání hlubší koupací části a mělké čistící zóny dochází k samovolné výměně vody mezi oběma zónami. Zeď také slouží k zabránění vniknutí dalších nečistot  z čistící zóny do zóny koupací.

Bezpečnost jezírka nikdy nepodceňujte, zejména pokud máte v rodině malé děti, seniory či neplavce. I pro domácí mazlíčky se může stát jezírko vodní pastí. Proto si s malými dětmi vždy promluvte o možném nebezpečí, a i přesto je nikdy nespouštějte z očí! Možností jak snížit riziko utonutí na minimum, je vyvarovat se kluzkého povrchu kolem jezírka ( jíl, hladké dlaždice ), instalovat plot kolem vodní plochy, který bohužel nehraje velkou estetickou roli, ale jako bezpečnostní prvek je nedocenitelný, síť nebo ocelové pletivo napnuté nad hladinou. Sítě musí mít malá oka do 5 cm a ani pod zatížením se nesmějí příliš prohnout. Nejjednodušším řešením však zůstává vybudování  cca 100 cm širokého trvalkového nebo keřového okraje  kolem jezírka.

Stavební úřad a jezírko – malé jezírko můžete zhotovit bez povolení, velké koupací jezírko ( rozhodující je plocha vodní hladiny 40 m2 ) na zahradě z právního hlediska vždy konzultujte s příslušným stavebním úřadem, který Vám podá kompetentní informace ke stavbě a sdělí Vám, jaké náležitosti je třeba splnit. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem.

Sousedi a jezírko - o Vašem záměru informujte nejbližší sousedy. Pozorně vyslechněte jejich obavy či připomínky, které neberte na lehkou váhu. Jedná se hlavně o obavu z protržení jezírka, nadměrný  výskyt komárů či hluk vodní masy ( potok, vodopád, vodotrysk ).

Zkušení odborníci a jezírko – nepodceňujte vlastní stavbu jezírka, které bude zahradu krášlit, s největší pravděpodobností, i za života Vašich vnuků. Odborná firma Vám odpoví na všechny Vaše otázky, vytvoří projekt a provede kalkulaci stavby.

Obecně platí :

Svépomocí + odborná konzultace - 1 m2 vodní hladiny přijde cca na 1.000,- Kč

Odborná firma + stavba na klíč - 1 m2 vodní hladiny přijde na 2.500 – 5.000,- Kč

Jaroslava Šustová

přírodní jezírko ( foto: www.rybnikar.cz )
schéma přírodního jezírka ( foto: www.rybnikar.cz )
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace