Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Termovize z letadla nebo výškových budov odhalí úniky tepla z domů ve městech


Termovize z letadla nebo výškových budov odhalí úniky tepla z domů ve městech

Zajímavou možností využití termovize je provedení snímkování termokamerou z výškové budovy nebo letadla.

Na snímcích lze získat přehled o ztrátách tepla z jednotlivých domů a lze najít problematická místa na střechách, které jsou nejvíce ochlazovanými plochami, ale s termovizní se na ně v některých případech vůbec nedostaneme.

Výšková termografie pomůže též odhalit úniky tepla z teplovodů pod zemí, větracích a klimatizačních systémů na budovách apod.

 

 

Modrá, fialová - nižší teploty = menší úniky tepla

Oranžová, žlutá, bílá - vyšší teploty = vyšší úniky tepla

Významné úniky tepla kovovými rámy oken a vlastními okny budovy. Dále jsou viditelné úniky tepla vzduchotechnikou domu. Pro snížení výrazných tepelných ztrát by bylo vhodné nahradit nevyhovující kovová okna novými a zhodnotit efektivitu případného použití větrání se zpětným získáváním tepla.

 

 

Významný únik tepla sedlovou střechou domu. Půda je pravděpodobně vytápěna ale je zcela bez tepelné izolace. Je třeba instalovat tepelnou izolaci do šikmé střechy, případně tepelně izolovat podlahu půdy pokud má být půda nevytápěná.

 

 

Velké prosklené budovy (vlevo nahoře) představují značné ztráty tepla. Okna mají vždy výrazně horší tepelně izolační vlastnosti než obvodové stěny. Pokud většinu plochy domu představují okna, dochází k velkým ztrátám energie a provoz takové budovy je velmi nákladný.

 

 

Dobře jsou viditelné nevyužívané a nevytápěné prostory domů. Největší ztráty tepla pak představují výkladní skříně obchodů.

 

Ve střední části snímku jsou viditelné úniky tepla nově prováděnými dostavbami. Na termogramu jsou patrné i jednotlivé pórobetonové tvárnice a úniky tepla spárami mezi nimi. Jedná se o vnitřek dvora, kde by neměl být problém s památkovou ochranou a byly by proto vhodné zvolit stavení materiály s lepšími tepelně izolačními vlastnosmi

 

Z tepláren ve spalinách uniká značné množství tepla.

 

Památky, které nejsou vytápěny nepředstavují žádné ztráty tepla a termogramech jsou modré (chladné) – v pravé horní části snímku židovská synagoga.

 

 

Takto na termovizním snímku vypadá poškozený podzemní teplovod (snímek přímo z ulice). Včasné odhalení úniků tepla z teplovodu znamená značné úspory financí.

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace