Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Bezpečné parkování kol ve městě


Bezpečné parkování kol ve městě

Cyklistická doprava je z pohledu ekologie a udržitelného rozvoje městské infrastruktury velmi důležitá.  Rychlý nárůst osobní automobilové dopravy ve městech a jejich okolí, s sebou přináší mnoho negativních důsledků. Ve vztahu k okolnímu prostředí se jedná o znečistění ovzduší výfukovými plyny, ze spalování pohonných hmot, prachem z otěru pneumatik a hlukem. Nemalým problémem je i ubývající potřeba tělesné aktivity spojená s automobilovou dopravou do zaměstnání.

Ačkoliv došlo k důslednému odsíření velkých zdrojů emisního znečištění , špinavé městské ovzduší není bohužel minulostí. V současné době se na znečištění ovzduší ve městech a obcích nejvíce podílí automobilová doprava a lokální topeniště. Změna otopného systému není vždy lacinou záležitostí, oproti tomu větší využívání bezmotorové dopravy a mhd, má pro životní prostředí a naše zdraví zdaleka největší efekt. Pokud se tedy rozhodneme jezdit na kole, dojíždět do zaměstnání, na nákupy, za sportem a zábavou, dříve,  nebo později budeme muset řešit otázku: „ Kde a jak kolo bezpečně zaparkovat“.

Krádeže kol jsou v ČR poměrně běžným jevem. Dle statistik Policie ČR je u nás každoročně ukradeno přes 5500 jízdních kol. Skutečný počet krádeží může být vyšší, neboť řada majitelů krádež vůbec nenahlásí. Kdo to někdy zažil, určitě pochopí pocity postižených – bezmoc a vztek. Jak tedy efektivně zabránit krádeži? Opatření je celá řada a jen jejich vhodnou kombinací, můžeme eliminovat riziko odcizení a dlouho se tak těšit ze svého zamilovaného kola.

Jaké kolo je do města vhodné?

Nehodlám zde dlouze popisovat druhy jízdních kol, jejich výhody a nevýhody, ale pokusím se Vám přiblížit správný výběr jízdního kola ve vztahu k možné krádeži. Volba kola by měla vždy respektovat roční období, terén a vzdálenost dojezdu. Vhodnější vždy budou kola starší, laciná, se zašlým lakem, než poslední modely přímo nebádající k odcizení. Pro zloděje budou méně lákavá kola atypická (lehokola, cruisery, městská nákladní kola s koši a nosiči, kola výrazných barev – růžová http://www.ruzove-kolo.cz/), než kola sportovní. Naproti tomu se není třeba vzdávat pohodlí a lepších jízdních vlastností, pro obavy z krádeže.

Kam s ním?

Otázka klasika s odpovědností cyklisty. Pokud nemáme možnost mít své kolo stále na očích (v kanceláři, samoobsluze, kavárně..), musíme najít řešení, jak jej bezpečně zaparkovat. Vybrané místo by mělo být na ulici dobře viditelné.  Není vhodné kolo schovávat  do temných koutů. K parkování kol slouží zařízení - cyklostojany. Bohužel  se jejich výskyt neřídí  naší potřebou a ne vždy jsou pro to konkrétní kolo vhodné.  Největší skupinu cyklostojanů lze zařadit do tzv. „lamačů kol“. Často se s nimi setkáváme před obchodními domy, ale i na jiných místech. Jejich systém je založen na soustavě tvarovaných tyči, tvořících drážky pro zasunutí pneumatiky předního, či zadního kola. Tento systém má mnoho nevýhod:

 • Stojan většinou nefunguje dobře pro různé typy kol (silniční/horské)
 • Cyklisté se často obávají stojan používat, hrozí poškození výpletu, přehazovačky
 • Často je nutný dlouhý řetěz k uzamčení kola, kterým zdaleka ne všichni disponují (je nutné aby stačil až k rámu bicyklu, uchycení za ráfek není dostatečné a cyklista se tak často ušpiní)
 • I pokud máme dostatečně dlouhý zámek, zamykání kola je velmi nepohodlné.

Správný stojan by měl umožnit snadné připoutání  na více místech, zejména k rámu kola. Nejjednodušším řešením je uhnutá roura do tvaru  U. Kolo při parkování opřeme o konstrukci na více místech a tak nehrozí poničení výpletu při „vyvrácení kola“. www.plzenskonakole.cz zpracovalo požadavky pro bezpečné cyklostojany:

 • opření rámu ve 2 bodech pro zajištění stability stání - 2 svislé/šikmé trubky cca

60cm od sebe

 • možnost uzamčení rámu :

a) obě tyče spojené ve smyčku nebo

b) tyč opatřena přídavnou smyčkou/kroužkem

 • všechny části stojanu musí být oblé, tj. bez hran s hladkou nekorodující povrchovou

úpravou

 • vandaluvzdornost
 • pevné uchycení do podloží (šrouby nevhodné, ideálně zabetonovat)
 • možnost montáže zamykacího zařízení s FABkou
 • příznivá cena pro pořizovatele
 • minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol
 • označení stojanu symbolem kola
 • možnost umístění reklamy

Neméně důležité je správné umístění cyklostojanu:

 • dostatek prostoru pro přístup a zaparkování kola
 • minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol
 • viditelné frekventované místo s dostatečnou možností průchodu okolo stojanu
 • v dohledu z místa, kam cyklista jde (prodejna, restaurace, sportoviště)
 • zastřešený prostor, je-li to možné
 • v zorném poli bezpečnostních kamer, pokud se v lokalitě nacházejí

A čím kolo zamknout ?

Zámků na kolo je celá řada. Lze je rozdělit do několika kategorií:

 • lankové
 • řetězové
 • obloukové
 • skládací

Lankové zámky jsou zloději nejsnáze překonatelné. Většinou stačí kuchyňský nůž, či štípačky na postupné přeštípání svazku tenkých lanek. Tento zámek najde uplatnění v případě, že kolo zanecháváme na přehledném místě, nenecháváme ho tam příliš dlouho. Slouží k zamezení krádeže ze strany náhodných kolemjdoucích, ale pro zloděje je opravdu snadnou překážkou. Řetězové zámky větších průměrů využívají nejčastěji motocyklisté. Pro cyklisty jsou tyto zámky příliš těžké, ale v případě kaleného řetězu představují poměrně kvalitní řešení. Ideální skupinou zámků pro cyklisty je systém tzv. podkovy a nebo skládacího plochého zámku (podobný systém jako skládací metr). Tyto zámky je možné převážet uchycené na rámu kola a nejsou tak hmotné, jako zámky motocyklové. Pokud se od kola vzdalujete na  delší dobu, je vhodné využít dvou zámků. Kvalitním zámkem zajistit rám a např. lankovým zámkem zadní kolo.

Závěr

Odcizení kola je velmi nepříjemná událost. Je tedy na nás, zda investujeme do drahého zabezpečení, nebo budeme používat kolo v ceně drahého zámku a doufat, že domů „opět pojedeme“.

Zdroje použité literatury:

http://www.plzenskonakole.cz

http://www.nakole.cz/clanky/433-zamknout-kolo-a-jit.html

http://www.ruzove-kolo.cz/

Autor: Milan Vřešťál

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace