Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 112 z 110

ABCERT CZ - kontrolní společnost pro ekologické zemědělství

http://www.abcert.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

http://www.ochranaprirody.cz

Agroweb - Internetový zemědělský portál

http://www.agroweb.cz

ASEKOL

ASEKOL je neziskový kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, který byl založen významnými výrobci a dovozci z oboru spotřební elektroniky a výpočetní techniky.

http://www.asekol.cz

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie

http://www.zdrojeenergie.cz

Auto*Mat

Auto*Mat:
je projekt za bezpečnou, zdravou a živou Prahuje volné sdružení umělců, zástupců neziskových organizací, dopravních odborníků, městských cyklistů, komunálních politiků, rodičů a dětí – všech obyvatel, kterým není lhostejná podoba jejich města.se zasazuje o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.realizuje umělecké a osvětové akce, které zviditelňují téma šetrné a vlídné mobility, odpovědného používání automobilu a zábavnou formou nabízí osvědčená řešení z metropolí západní Evropy.chce proměnit Prahu uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu.

http://www.auto-mat.cz

Bio-info

Info portál pro snadnější marketing biopotravin.

http://www.bio-info.cz/

Biobedýnky v pořadu ČT Přidej se

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562248410004-pridej-se-na-vetvi/

Bioinstitut, o.p.s.

http://www.bioinstitut.cz

BioLib - Biological Library

http://www.biolib.cz/cz/mainbiotop/

BIOM CZ

Mezi hlavní činnosti a produkty sdružení CZ Biom patří:

 • zastupování členů sdružení v rámci odborných činností (funkce profesního svazu v daných oborech),
 • aktivní spolupráce na tvorbě legislativy, norem a koncepčních dokumentů, operačních programů EU v období 2007 - 2013
 • osvětově výchovná činnost pro širokou veřejnost, 
 • odborné studie, poradenství, analýzy a konzultace v oblasti biomasy, bioplynu a bioodpadů,
 • sledování trhu s biomasou a zajištění odborných exkurzí
 • správa informačního systému
 • vydavatelská činnost,
 • organizování odborných a vědeckých konferencí a seminářů,
 • vědeckovýzkumná činnost
 • koordinování týmů pro řešení různých projektů, včetně projektů vědy a výzkumu,
 • spolupráce se školami, tvorba instruktážních a odborných filmů.

http://www.biom.cz

Biozahrada

Zkušenosti s pěstování ekologicky čistého ovoce, zeleniny, bylinek a koření. Obrázkové svědectví o tom, co vše se na biozahradě pěstuje, co tam roste a žije. 

http://biozahrada.unas.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace