Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace » Ekodům


Odkazy a další informace - Ekodům

zobrazuji odkazy 17 z 7

Biozahrada

Zkušenosti s pěstování ekologicky čistého ovoce, zeleniny, bylinek a koření. Obrázkové svědectví o tom, co vše se na biozahradě pěstuje, co tam roste a žije. 

http://biozahrada.unas.cz

Edarovani.cz

Edarovani.cz je darovací portál, který umožňuje darovat vše, co nepotřebujete, nebo získat zdarma to, co právě hledáte. Cílem je snížit negativní vliv člověka na životní prostředí a vzájemně si pomáhat výměnou věcí, které jsou funkční a mohou udělat službu dalším.

http://www.edarovani.cz/

Ekodům

Občanské sdružení Ekodům je nezisková organizace architektů, odborníků z oblasti stavebnictví a ekonomů, kteří usilují o používání nejnovějších i tradičních postupů a technologií v architektuře tak, aby co nejlépe sloužili člověku a co nejméně omezovali přírodu.

http://www.ekodum.ecn.cz

LEA - Liga ekologických alternativ - Ekodomy

Liga Ekologických Alternativ je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině.

http://www.lea.ecn.cz/02edu.html

Pasivní dům, o.p.s

Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Cíle sdružení

  • prosazování standardu pasivního domu u novostaveb i u rekonstrukcí
  • zajišťování kvality realizace pasivních domů a kvality stavebních prvků a materiálů pro stavbu pasivních domů
  • zavedení systému certifikace pasivních domů
  • a souvisejících výrobků a služeb
  • medializace výsledků
  • ovlivňování legislativního prostředí

http://portal.pasivnidomy.cz

Technická zařízení budov

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov.

Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků.

http://www.tzb-info.cz

www.nulovedomy.org

www.nulovedomy.org je nový web s praktickými informacemi o „nulových domech“, které jsou poprvé součástí zákona ČR, platného od 1. 1. 2013. Zákon přináší nejpozději od roku 2020 povinnost výstavby všech nových budov s tzv. „téměř nulovou spotřebou energie“. Další novinkou v zákoně je např. povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

http://www.nulovedomy.org

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace