Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace » Energie


Odkazy a další informace - Energie

zobrazuji odkazy 112 z 16

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie

http://www.zdrojeenergie.cz

BIOM CZ

Mezi hlavní činnosti a produkty sdružení CZ Biom patří:

 • zastupování členů sdružení v rámci odborných činností (funkce profesního svazu v daných oborech),
 • aktivní spolupráce na tvorbě legislativy, norem a koncepčních dokumentů, operačních programů EU v období 2007 - 2013
 • osvětově výchovná činnost pro širokou veřejnost, 
 • odborné studie, poradenství, analýzy a konzultace v oblasti biomasy, bioplynu a bioodpadů,
 • sledování trhu s biomasou a zajištění odborných exkurzí
 • správa informačního systému
 • vydavatelská činnost,
 • organizování odborných a vědeckých konferencí a seminářů,
 • vědeckovýzkumná činnost
 • koordinování týmů pro řešení různých projektů, včetně projektů vědy a výzkumu,
 • spolupráce se školami, tvorba instruktážních a odborných filmů.

http://www.biom.cz

EkoWATT

http://www.ekowatt.cz

Energetika.cz

Vše, co chcete vědět o energii a bojíte se zeptat... 

Informace o zdrojích energie, úsporách energie, nízkoenergetických domech, cenách energií, solární energii, legislativě v oblasti energií, ...

http://www.energetika.cz

Enviros - poradenská společnost

ENVFIROS, s.r.o., je poradenskou společností působící zejména v oblasti energetiky a životního prostředí.

http://www.enviros.cz

i-KEIS

EKIS je síť Energetických Konzultačních a Informačních Středisek České energetické agentury zajišťující poradenství v oblasti snižování potřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie

http://www.i-ekis.cz

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie

http://mapa.czrea.org

Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Energetika a suroviny

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny

Raen

Rean nabízí inženýrské a konzultační služby, především v oblasti úspor a 
efektivního provozu energetického hospodářství, využití obnovitelných a
alternativních zdrojů energie

http://www.raen.cz

Seven, o.p.s.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie se ve své činnosti zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie.

Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v praktickém životě v domácnostech, v průmyslu i v komerční a veřejné sféře.

http://www.svn.cz

Solární liga

http://www.solarniliga.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace