Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace » Krajina


Odkazy a další informace - Krajina

zobrazuji odkazy 17 z 7

Ministerstvo zemědělství

http://www.mze.cz

NP a CHKO Šumava

Hlavní náplní činnosti správy je výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivost a rybářství v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Správa NP a CHKO Šumava také spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Profesionální strážci NP Šumava poskytují informace návštěvníkům a dohlížejí na dodržování ochranného režimu.

http://www.npsumava.cz

O přírodě a paměti středních Čech

http://krajina.kr-stredocesky.cz

On-line kniha Vstoupit do krajiny

http://krajina.kr-stredocesky.cz/uvod.asp

Přednášky z krajinné ekologie

http://wwwold.fle.czu.cz/predmety/krajinna%20ekologie/Prednasky/prednasky.html

Společnost pro krajinu

Společnost pro krajinu je občanské sdružení založené osobami se všestranným zájmem o ochranu a tvorbu přírody a krajiny na území ČR.
Aktivity sdružení chtějí systematicky a komplexně mapovat stav a vývoj krajiny včetně hodnot urbanistických, památkových, kulturních, historických a architektonických a usilovat přitom o celostní přístup a efektivnější spolupráci resortů, oborů i regionů.

http://www.prokrajinu.cz/

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

centrum výzkumu v oblasti chrany půdy a vody v ČR

http://www.vumop.cz/

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace