Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 97108 z 110

Ústav zemědělských a potravinářských informací

http://www.uzpi.cz

Úvod do současné ekologie

autor: David Storch, Stanislav Mihulka

vydal: Portál, Praha 2000

ISBN 80-7178-462-1  

VESMÍR - přírodovědecký časopis

http://www.vesmir.cz

VUPEK-Economy

Výzkumná, inženýrská a poradenská organizace v oblasti paliv a energetiky.

http://www.vupek.cz

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

centrum výzkumu v oblasti chrany půdy a vody v ČR

http://www.vumop.cz/

WIKIPEDIE otevřená encyklopedie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Ekologie

www.nulovedomy.org

www.nulovedomy.org je nový web s praktickými informacemi o „nulových domech“, které jsou poprvé součástí zákona ČR, platného od 1. 1. 2013. Zákon přináší nejpozději od roku 2020 povinnost výstavby všech nových budov s tzv. „téměř nulovou spotřebou energie“. Další novinkou v zákoně je např. povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

http://www.nulovedomy.org

Základy ekologie

autor: Eugene P. Odum

vydal: Academia, Praha 1977 

 

Zánik povolení

Stránky věnované problematice nakládání s vodami po 1.1.2008

http://www.zanikpovoleni.cz

Západočeská univerzita v Plzni

http://www.zcu.cz

ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

http://www.fel.zcu.cz/

ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická

http://www.fpe.zcu.cz/cz/

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace