Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Aktuality » Dotace z OP Životní prostředí pro nakládání s odpady a ochranu ovzduší


Dotace z OP Životní prostředí pro nakládání s odpady a ochranu ovzduší

vydáno:13.03.2013

Státní fond Životního prostředí vyhlásil 45. výzvu Operačního programu Životní prostředí.

Výzva je určena pro prioritní osu 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osu 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Žádosti o dotaci jsou přijímány od 14. března do 12. dubna 2013.

Podrobnosti naleznate zde.

Podporováno je i vybavení sběrných dvorů s navýšením jejich kapacity.

Autor: Alena Lehmannová, IC Plzeň

»zpět do archivu aktualit

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace