Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Aktuality » Kácení dřevin rostoucích mimo les - seminář


Kácení dřevin rostoucích mimo les - seminář

vydáno:29.11.2017

Úhlava, o. p. s.

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na seminář

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-179/2016

(průběžné vzdělávání)

středa 13. prosince 2017 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 15.00 hod.)

v Plzni, Jungmannova 1

(budova ZČU v Plzni, přízemí – učebna JJ 113)

Administrace kácení dřevin rostoucích v mimolesním prostředí je jedním z okruhů činnosti orgánu ochrany přírody, který často naráží na odpor a nepochopení veřejnosti či žadatelů. Školení zahrnuje jak seznámení s legislativním rámcem, tak i návody k základnímu posuzování stromů za účelem zhodnocení důvodů, vedoucích k rozhodnutí o jejich kácení.

Cílem vzdělávacího programu je:

analýza legislativního rámce kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 395/1992 Sb. A 189/2013 Sb.), včetně praktických zkušeností z implementace,

• režimy kácení,

• diskuse hlavních oblastí negativních vlivů stromů na okolí, které mohou být důvodem ke kácení.

Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Dr. Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.


Cena školení: 1 157 Kč (úředníci), 1 400 Kč (ostatní). V ceně je zahrnuto občerstvení.

Více informací a formulář přihlášky najdete v dokumentu ke stažení (pod tímto článkem).

Bližší informace a vyplněné přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz
foto  - 13275-101147

»zpět do archivu aktualit

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace