Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Aktuality » Žáčci v Plzeňském kraji budou mít k dispozici nové vzdělávací programy pro výuku ochrany ŽP


Žáčci v Plzeňském kraji budou mít k dispozici nové vzdělávací programy pro výuku ochrany ŽP

vydáno:29.01.2015

Jak vyrobit z nápojového kartonu peněženku, jak vypěstovat zdravou zeleninu na balkoně, jak z obalu poznat kvalitní potravinu nebo jak podle lišejníků odhadnout čistotu ovzduší a mnoho dalších zajímavostí z oblasti životního prostředí se budou moci naučit děti v Plzeňském kraji díky novým vzdělávacím programům, které vznikly v rámci projektu ENVÝK.

V průběhu dvou let vytvořil tým odborníků podpořený více jak 40 pedagogy sadu deseti výukových programů, které si kladou za cíl přiblížit dětem zábavnou formou problematiku ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Každý z odborných garantů připravoval ve spolupráci s partnerskou základní školou dva výukové programy, které pak v rámci školní výuky otestovali žáčci od první do páté třídy.

Vytvořené programy:

Zemědělství a ochrana ŽP, Potraviny
Zpracovala Úhlava, o.p.s., ve spolupráci se ZŠ Klatovy, Tolstého

Odpady, Zdravé pěstování na zahradě
Zpracoval ENVIC, o.s., ve spolupráci s 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové

Ekosystémy, Ochrana živ. prostředí
Zpracovala ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci se ZŠ Spálené Poříčí

Ochrana vody, Ochrana ovzduší
Zpracoval DDM RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 ve spolupráci se ZŠ Plasy

Ochrana lesa, Šetrná domácnost
Zpracovalo  Ekocentrum Tymián, o.s., ve spolupráci se ZŠ Kladruby

Něco málo o programech
Každý z výše uvedených programů je vždy rozdělen do pěti částí, z nichž každá obsahuje pracovní listy pro daný ročník prvního stupně ZŠ a také příslušnou metodiku. Jednotlivá témata nejsou zpracovávána pouze pro prvouku a přírodovědu, ale jsou zde včleněny průřezově úkoly z matematiky, českého jazyka, vlastivědy, angličtiny a dalších předmětů, což - jak doufáme - přispěje ke snadnějšímu zapamatování učiva. Přestože programy vznikaly na základě tematických plánů partnerských škol, nebylo cílem příslušné učivo kopírovat, ale spíše na něj navázat a hlavně rozšířit o praktický rozměr.

Na co se děti mohou těšit
Na vtípky, křížovky, doplňovačky, hádanky, pexesa, pokusy a především na mnoho zajímavých informací, které jim zprostředkuje skupinka nezbedných kamarádů, jež s žáky poroste od první do páté třídy. Chytrá Sára a zvídavá, leč občas popletená dvojčata, Jonáš a Tomáš, pomáhají dětem formou komiksu pochopit, proč a jak je důležité starat se o prostředí, v němž žijeme. Vždy je jim také nápomocen skřítek Envýk komentující příslušnou situaci odbornými radami a postřehy. Některé pracovní listy jsou doplněny o krátký odborný úvod s vyznačením nosné myšlenky či klíčových slov.

Jak programy získat?
Veškerý materiál, kromě několika výtisků určených pro partnerské školy, je k dispozici zdarma pouze v elektronické podobě. Pokud máte o výukové programy zájem, kontaktujte nás. Programy je možné také po dohodě na vaší škole zrealizovat. V tomto případě se obracejte na jednotlivé garanty programů.

Co dodat závěrem?
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto materiálu a doufáme, že se stane oblíbenou pomůckou pro environmentální výchovu na Vaší škole.

Kolektiv pracovníků obecně prospěšné společnosti Úhlava a sítě ENVIC

Kontakt:
Úhlava, o.p.s.
Plánická 174, 339 01 Klatovy, www.uhlava.cz, info@uhlava.cz; tel: 724 734 957


foto  - 13106-140121foto  - 13107-140123foto  - 13108-140124
foto  - 13109-140126foto  - 13110-140128foto  - 13111-140130
foto  - 13112-140131foto  - 13113-140132foto  - 13114-140133
foto  - 13105-140119

»zpět do archivu aktualit

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace