Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Aktuality » Zapomenutá zahrada. Historie, současnost, budoucnost...


Zapomenutá zahrada. Historie, současnost, budoucnost...

vydáno:22.09.2013

Skutečnost, sny a skutečné sny


Ještě je stále tma, ale svítání je už na dosah. Doposud tichou zahradou se však najednou rozléhá první ptačí píseň. Černý kos vysoko na suchém kmeni zazpíval svou ranní melodii a vše se naráz probouzí. Přidávají se další ptáci, stromy, keře i tráva začínají šumět a v bytech se postupně rozsvěcejí první okna. Město se pomalu dostává do svého hukotu ale ještě stále je slyšet přejezd každé tramvaje, její zacinkání i rány dveří, jak místní nastupují do svých aut. První sluneční paprsky se lesknou v ranní rose a jarní květy jabloní se pomalu otevírají. Vzduch je stále ještě chladný, ale tam, kde už svítí slunce, přilétají první včely.

Pomalu se ale už blíží poledne a tam, kde ráno bzučely včely, se v letním slunci zelenají malá jablíčka. Horký vzduch se chvěje nad rozpáleným městem, věž svatého Bartoloměje jakoby měnila tvary ale co vidí oči, necítí tělo – z okolních keřů dýchá vlhký vzduch, příjemně chladivý a čistý. A tam, kde slunce svítí plně, vyhřívá se na kameni zelenohnědá ještěrka.

Den se přehoupl do odpoledne a znovu jsou slyšet údery dveří přijíždějících aut a místní se vracejí do svých domovů. Někteří jdou pracovat na nedaleké zahrádky, jiní si sednou do svého křesla a přemýšlejí o všem a o ničem a babička se svým vnukem vyrážejí na tajemnou vycházku ke kostelu Všech Svatých. To už se ale blíží večer a v podzimním slunci se lesknou červeně žíhaná jablka z ranních květů. Ve vysokoškolských kolejích se začínají rozsvěcet okna a krajinu stromů a budov pomalu zahaluje tma.

Zvony, které možná zní a možná ne, odbíjejí půlnoc a do korun stromů se snáší první zimní sníh. Vločky dosedají i na schouleného zajíce, kterého vyděsilo nezadržitelně se blížící burácení. Pak se v jeho očích zablesklo silné světlo reflektoru tak nízko letícího vrtulníku, že probudil i holčičku v blízkém bytovém domě. Ta vyskočila z postele, otevřela okno a v mrazivém vzduchu mávala obrovskému vrtulníku přistávajícímu v lochotínské fakultní nemocnici. Zavřela okno a ještě chvilku se přes zahradu dívala tím směrem a tak, jak jí řekla její maminka, si přála, aby ten, s kým vrtulník přiletěl, byl zase v pořádku. Jedno z posledních jablíček z ničeho nic padá k zemi a boří se do vrstvy bílého sněhu. Je ticho, zvláštní a jiné než v běžných nocích, takové, které bývá jen o štědrém dni, …tak jako dnes, vždyť ještě před pár hodinami za okny svítily vánoční stromečky…

To už ale pomalu svítá a pod stromy se začínají objevovat první jarní květy. Kos na suché hrušni volá slunce a zahrada se probouzí v dalším ročním dni… Zahrada Vás čeká… v ranním jaře, v poledním létě, večerním podzimu i noční zimě… přijďte…

 

Zahrada ve zkratce

Zapomenutá zahrada – opuštěný pozemek, bývalý sad a produkční zahrada na Roudné, mezi ulicí  Pod Záhorskem, vysokoškolskými kolejemi, zahrádkářskou kolonií Na Sudech a kostelem Všech Svatých. Souřadnice GPS: 49°45'33.213"N, 13°22'29.887"E. V současnosti pozemek v majetku města Plzně, doposud opuštěný a zanedbaný včetně vzniku černých skládek, nyní v péči občanského sdružení ENVIC, jehož snahou je zachovat divoký charakter zahrady, avšak zároveň vzkřísit jednu z jejích původních funkcí – produkci ovoce a zahradu rozžít komunitním děním i zpřístupnit dětským dobrodružným hrám či piknikům pod stromy.

 

Historie zahrady

Původně asi moře. O nějaký ten čas později obdělávaná pole a o další čas rozsáhla produkční zahrada. Na té za přísného dohledu hospodařili vězni z Borské věznice a pro její potřebu zde pěstovali ovoce i zeleninu. Stával zde i dům s bohatým dřevěným vyřezávaným štítem. Poté, co věznice tento pozemek přestala využívat, byl svého času dům kýmsi obýván. Postupem času byl ale opuštěn, chátral, zahrada zarůstala a po čase byl stržen. V sousedství zahrady, tam, kde je dnes zahrádkářská kolonie Na Sudech, byla v závěru války německá protiletadlová děla s ženskou obsluhou. Spojenecká vojska toto místo bombardovala, avšak nikdy jej přímo nezasáhla. A kdesi pod zahradou by měl být starý podzemní muniční sklad. V současnosti je pozemek majetkem města jako případná rozvojová plocha pro Fakultní nemocnici Plzeň.

V roce 2012 se o pozemek začíná zajímat občanské sdružení ENVIC a současně vzniká inciativa Plzně 2015 - program Pěstuj prostor, kde je mimo jiné možné vkládat podněty ke zlepšení plzeňských veřejných prostranství. Zahrada, inspirací Trnkovou tvorbou, dostává svůj název „Zapomenutá“ a je vkládána jako jeden z podnětů do databáze Pěstuj Prostor. Následně probíhá avizovaný výběr podnětů odbornou porotou a Zapomenutá zahrada se dostává mezi ty, které budou jako první podpořeny ve své realizaci.

 

Současnost

Na jaře roku 2013 se podnět Zapomenutá zahrada v programu Pěstuj prostor zařazuje mezi odbornou porotou vybrané a začínají tak v plné míře aktivity k jejímu oživení. Probíhá její zmapování, zachycení současného stavu a zakreslení do sadovnického plánu. Ten slouží jako podklad pro další plánování a navrhované zásahy. Zásadním okamžikem pro zahradu je  její začlenění do programu mezinárodního workcampu pořádaného Plzní 2015, potažmo programem Pěstuj Prostor. Do Plzně totiž zavítalo 15 mladých dobrovolníků z celého světa – Ruska, Jižní Korey, Ukrajiny, Turecka, Srbska, Španělska, Francie i České republiky. Zapomenutá zahrada byla pro workcampery prvním bodem jejich dobrovolnicky pracovního programu, během kterého zlepšovali veřejná prostranství města Plzně. Před samotným nástupem workcamperů byla provedena základní seč travnatých pozemků ze strany Správy veřejného statku města Plzně a také likvidace největší černé skládky, která se na pozemku nacházela. Workcampeři pak během dvou dnů strávených na zahradě provedli mimo jiné tyto práce: shrabání veškeré posekané trávy a výmladků, dočišťovací seč, vyřezání výmladků a náletů pod perspektivními ovocnými stromy a ve zbytkových travnatých plochách, drobné úpravy terénu travnatých ploch pro budoucí kosení kosami, tvorba velkého kompostiště ze vzniklého odpadu z prořezávek dřevin a jeho naplnění vzniklou biomasou, sběr a úklid komunálního odpadu a další. V závěru druhého dne proběhla akce s názvem Sousedský večer, kde se u ohně s opékáním buřtů, sýrů a zeleniny a  u příjemné hudby sešli pořadatelé a zástupci o.s. ENVIC, Plzně 2015 a ÚMO Plzeň 1, workcampeři, široká veřejnost zajímající se o veřejný prostor a hlavně v hojném počtu místní obyvatelé, jimž by zahrada měla sloužit nejvíce a zároveň je to ta komunita, která může zahradu nejlépe uchránit před nepříznivými vlivy. Proběhla také komentovaná prohlídka zahrady, kde se početná skupina dozvěděla o historii, současnosti a možné budoucnosti zahrady.  Sousedský večer se u hostů zahrady shledal s úspěchem a účastnilo se jej přes sto lidí.

 

Co, jak a proč se v zahradě děje a bude dít…

Veškeré proběhlé i budoucí zásahy v zahradě se nesou ve filosofii zachovat současný charakter zahrady - její divokost a tajemnost, ale zároveň z části obnovit její původní funkci, tedy produkci a zpracování ovoce a dát Zapomenuté zahradě také nový rozměr – rozměr netradičního veřejného prostoru, který není upraveným městským parkem a přesto je téměř v centru města a umožňuje třeba příjemné ležení na dekách pod rozkvetlými stromy či objevování tajemných zákoutí malými i velkými dětmi. Kromě individuálního a příjemně soukromého využívání, které zahrada nabízí, je dalším rozměrem komunitní rozžití zahrady, např. pořádání každoročních Jablečných slavností, při kterých se bude společně zpracovávat ovoce, např. moštováním přímo v zahradě.

Význam ponechání zahrady z velké části v její divokosti spočívá nejen ve snaze nezničit její tajemný genius loci, ale také v zachování pozitivních přínosech pro životní prostředí. Nejen z toho důvodu, že je místem pro svobodný růst mnoha druhů rostlin a úkrytem pro nespočet živočichů, hmyzu, savců či zpěvných ptáků. Takovéto prostory jsou pro města cenné i např. schopností zadržet přívalové srážky a ty pak postupně uvolňovat výparem a vlhkým vzduchem tak ochlazovat okolní rozpálená sídliště spolu se zkvalitněním jejich ovzduší.

 

Budoucnost

Záměrem občanského sdružení ENVIC je v dalších letech udržet a rozvíjet současný stav zahrady a podporovat její komunitní využívání. Zapomenutá zahrada je aktuálně (podzim 2013) přihlášena v programu Prazdroj lidem, v kterém postoupila do druhého kola.  V tom může veřejnost vybírat mezi různými projekty a svým hlasování podpořit vybraný, který se pak stane v případě největšího počtu hlasů vítězným a bude podpořena jeho realizace.

Video k projektu Zapomenutá zahrada ZDE.

A tak při Vaší podpoře a uspění projektu Zapomenutá zahrada 2014 by v roce 2014 proběhla v každém ročním období jedna tematicky zaměřená akce.

 

Jaro: Probouzení zahrady (březen/duben) – jednodenní akce

-       společné poklizení na zahradě a zkompostování bioodpadu

-       prořezávka náletových dřevin

-       kurz péče o ovocné dřeviny

-       doprovodný kulturní program (např. společné čtení, divadlo, hudební produkce)

Léto: Zahrada dokořán (červen – akce v rámci Víkendu otevřených zahrad) – dvoudenní akce

-       komentované a zážitkové prohlídky zahrady (zahrada naboso, zahrada po hmatu)

-       zahradnická dílna o městském zahradničení

-       kurz kosení kosou, společné kosení zahrady a sušení sena

-       doprovodný kulturní program (např. společné čtení, divadlo, hudební produkce)

Podzim: Slavnosti jablek (září/říjen) – jednodenní akce

-       společné poklizení na zahradě a zkompostování bioodpadu

-       sklizeň ovoce ze zahrady

-       dílna o zpracování ovoce (moštování, vaření povidel, výroba sirupů apod.)

-       doprovodný kulturní program (např. společné čtení, divadlo, hudební produkce)

Zima: Vánoce na zahradě (prosinec) – jednodenní akce

-       dílna na výrobu různých druhů krmítek pro ptáky

-       společné zdobení vánočního stromku pro přírodu

-       doprovodný kulturní program (např. společné zpívání koled apod.)

 

Zároveň se o.s. ENVIC zaměří na propagaci Zapomenuté zahrady, aby ji spontánně začala jako prostor k relaxaci využívat veřejnost, zejména lidé z okolní bytové zástavby a studenti z kolejí. Na společném workshopu se zapojením veřejnosti, který proběhne v rámci Zahrady dokořán, budou připraveny základy pro fantazijní mapu zahrady, jakýsi Kompas, podle kterého bude možné v zahradě podnikat výpravy za dobrodružstvím a poklady v podobě tajemných zákoutí, neobvyklých rostlin a výhledů za hranice pozemku. Výstupy ze společného setkání následně převezme výtvarník, který nápady dotvoří. Hotová mapa bude zveřejněna v elektronické verzi na internetu, aby si ji bylo možné kdykoliv stáhnout a vytisknout. Bude založena na skutečné podobě zahrady, ale bude natolik neurčitá, aby nalezení jednotlivých míst mělo nádech detektivního pátrání.

 

Co kdykoliv na Vás v zahradě čeká…

Z ovocných stromů jablka, hrušně, slivoně, třešně. Dále jeřáby, lísky, javory či šeříky. Po zemi a suchých stromech plazící se břečťan a tu a tam ostrůvky jahodníků. Na jaře místy kvetou narcisy a tulipány. Tři travnaté plochy za tepla vybízejí k příjemné relaxaci. Při prolézání houštin můžete narazit na starý stožár vedení, hromadu kamení anebo malé, ale prudké návršíčko, z kterého uvidíte věž svatého Bartoloměje. A hlavně přívětivou i tajemnou atmosféru, divokou i obyvatelnou přírodu obklopenou městem, skryto cestu pod korunami ovocných stromů…a …a mnohem víc…

 

Iniciátor a realizátor:

Občanské sdružení ENVIC

www.envic.cz., facebook Pěstuj Plzeň

 

 

Zapojené organizace

Finanční, organizační a mediální podpora:

Plzeň 2015 - www.plzen2015.net/

Program Pěstuj Prostor - http://www.verejnyprostorvplzni.cz/

 

Technická spolupráce:

Správa veřejného statku města Plzně – SVSMP – www.svsmp.cz

Úřad městského obvodu Plzeň 1 – www.umo1.plzen.eu

 

Možná budoucí podpora - POŠLETE nám svůj HLAS:

Program Prazdroj lidem - http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/prazdroj-lidem

Video k projektu Zapomenutá zahrada ZDE.

 

Fotogalerie ze Zapomenuté zahrady včetně snímků z Workcampu, Sousedského večera a plánku zachycující počáteční stav zahrady:

foto - 11221-150914foto - 11222-150915foto - 11223-150916
foto - 11224-150917foto - 11225-150918foto - 11226-150919
foto - 11227-150920foto - 11228-150922foto - 11229-150923
foto - 11230-150923foto - 11231-150925foto - 11232-150926
foto - 11233-150927foto - 11234-150928foto - 11235-150929
foto - 11236-150930foto - 11237-150931foto - 11238-150932
foto - 11239-150933foto - 11240-150934foto - 11241-150935
foto - 11242-150937foto - 11243-150938foto - 11244-150939
foto - 11245-150940foto - 11246-150941foto - 11247-150942
foto - 11248-150943foto - 11249-150944foto - 11250-150945
foto - 11251-150946foto - 11252-150947foto - 11253-150948
foto - 11254-150948foto - 11255-160917foto - 11256-160919
foto - 11260-160951Zapomenutá zahrada - stav před revitalizací - barevně

Autor: Václav Čubr, ENVIC, o.s.

»zpět do archivu aktualit

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace