Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Pomoc poraněným, volně žijícím živočichům


Pomoc poraněným, volně žijícím živočichům

Trendem dnešní doby  je velký populační nárůst, s tím mimo jiné úzce souvisí zvyšující se nároky na prostor a prostředí, ve kterém lidé žijí, pracují či relaxují. Vlivem těchto čím dál vyšších nároků ubývá přirozený prostor pro ostatní živočichy. Řada, těchto živočichů (synantropní živočichové) se životu s lidmi přizpůsobila a dnes s nimi běžně žijí ve městech a obcích (např. krysa, vrabec domácí, hrdlička zahradní, kuna skalní, straka obecná…), ale co ti kteří se nepřizpůsobili a často tak končí pod koly automobilů, popálení od elektrického vedení či zranění po nárazu do nějaké nepřirozené překážky (velké skleněné plochy). Na pomoc těmto živočichům vznikla národní síť záchranných stanic, ve které se sdružují lidé, kterým není tento stav lhostejný a těmto potřebným živočichům se snaží pomáhat.

Záchranné stanice

Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody, ¼ živočichů uhyne, nebo je ji nutno utratit a zbývající ¼ tvoří trvalé handicapy, které buď zůstávají u nás ve stanici nebo jsou deponováni do jiné záchranné stanice či do ZOO.

Území působnosti jednotlivých členských stanic se vzájemně nepřekrývají, navazují na sebe a území všech stanic dohromady obsáhne celou Českou republiku. Na svěřeném území stanice ručí za poskytnutí odborné péče všem nalezeným hendikepovaným živočichům volně žijících druhů obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda. Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími. K lepšímu pokrytí svěřeného území mohou stanice na tomto území zřizovat sběrné stanice či uzavírat smlouvy s jinými subjekty.

Povinnosti stanic začleněných v Národní síti záchranných stanic

 • dokrmení a uvedení do kondice nalezených vyhladovělých (díky klimatickým či dočasným zdravotním problémům) volně žijících živočichů a jejich opětovné vypuštění do přírody co nejblíže místa nálezu
 • léčba zraněných volně žijících živočichů a jejich opětovné vypuštění do přírody co nejblíže místa nálezu
 • úschova a dokrmení nalezených opuštěných mláďat volně žijících živočichů a jejich příprava na plnohodnotný život v přírodě

Dle možností stanice dále provádí

 • záchranné transfery živočichů ve spolupráci s orgány ochrany přírody (např: přenosy ohrožených ptačích hnízd, přenosy chráněných měkkýšů a raků z vypuštěných vodních nádrží, přenosy nevhodně umístěných letních kolonií netopýrů, hnízd čmeláků a mravenců apod.)
 • ekologickou výchovu a osvětovou činnost

 

Stanice pro handicapované živočichy ČSOP

Západní Čechy

 • Bublava

Adresa: DROSERA , Sdružení ochrany přírody a krajiny, Bublava 686, 358 01 Kraslice,

Telefon: 606 840 500, 773 609 610

E-mail: droserabublava@centrum.cz

Web: http://www.droserabublava.cz

 • Plzeň

Adresa: DES OP Plzeň, Zábělská 75, 312 19 Plzeň 12

Telefon: 377 460 088, 777 145 960, 777 194 095

E-mail: ptactvo@desop.cz

Web: http://www.desop.cz

 • Rokycany

Adresa: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany

Telefon: 371 722 686, 603 239 922

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Web: http://www.csop.erc.cz

 • SOOS

Adresa: Městské muzeum Františkovy lázně, Záchranná stanice při NPR Soos, Kateřina 39,

351 34 Skalná

Telefon: 354 542 033, 737 769 354

E-mail: muzeum_fl@iol.cz

 • Spálené Poříčí

Adresa: Ekocentrum ČSOP, Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí

Telefon: 371 594 842, 728 117 903

E-mail: stanice@ekocentrum.cz

Web: http://www.ekocentrum.cz

 • Tachov

Adresa: Tachovský ornitologický spolek, Na vinici 628, 347 01 Tachov

Telefon: 608 154 180

E-mail: orjana@seznam.cz

Web: http://www.tos.tachov-mesto.cz

Severozápadní Čechy

 • Dolní Týnec

Adresa: FALCO Dolní Týnec 39, 412 01 Litoměřice

Telefon: 606 280 121, 721 940 170

E-mail: ZS-Falco@seznam.cz

 • Chomutov

Adresa: Podkrušnohorský zoopark, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

Telefon: 474 629 917, 602 459 526

E-mail: zoopark@zoopark.cz

Web: http://www.zoopark.cz

 • Liberec

Adresa: Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec, Ostašovská 570, 460 11 Liberec 11

Telefon: 728 040 610, 485 106 412

E-mail: utulek@zooliberec.cz

Web: http://www.zooliberec.cz/centrum-pro-zvirata-v-nouzi/

Střední Čechy

 • Kladno - Čabárna

Adresa: AVES, Ukrajinská 2226, 272 02 Kladno

Telefon: 602 336 014, 723 468 462

E-mail: zachr.stanice@seznam.cz

Web: http://www.volny.cz/zachr.stanice

 • Pátek u Poděbrad

Adresa: Stanice pro handicapované živočichy, Pátek 56, 290 01 Poděbrady

Telefon: 603 864 822

E-mail: vanek.l@.seznam.cz

Web: http://www.zachranazivocichu.cz

 • Vlašim

Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Telefon: 317 845 169, 777 800 460

E-mail: stanice@csop.cz

Web: http://www.csopvlasim.cz/stanice

 • Votice

Adresa: Ochrana fauny ČR Votice, P.O.Box 44, 259 01 Votice

Telefon: 317 813 178, 603 259 902

E-mail: info@ochranafauny.cz

Web: http://www.ochranafauny.cz

Jižní Čechy

 • Makov

Adresa: Hájenka Makov, Nová Ves 10, 397 01 Písek

Telefon: 382 279 159, 724 090 220

E-mail: csop.makov@volny.cz

Web: http://www.makov.cz

 • Ohrada

Adresa: ZOO Ohrada, 373 51 Hluboká nad Vltavou

Telefon: 602 112 143, 602 624 092

E-mail: info@zoo-ohrada.cz

Web: http://www.zoo-ohrada.cz

Severovýchodní Čechy

 • Jaroměř

Adresa: ZO ČSOP Jaroměř, 5. května (Jakubské náměstí), 551 01 Jaroměř

Telefon: 605 251 434 , 603 847 189

E-mail: coracias@seznam.cz

Web: http://www.jarojaromer.cz

 • Libštát

Adresa: Stanice pro handicapované živočichy, Libštát 95, 512 03

Telefon: 732 228 801

E-mail: vcelak.f@seznam.cz

Web: http://www.csopkrizanky.cz

Českomoravské pomezí

 • Pasíčka

Adresa: Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč

Telefon: 777 678 777, 774 739 595

E-mail: stanice@pasicka.cz

Web: http://www.pasicka.cz

 • Pavlov

Adresa: Stanice Pavlov o.p.s., Pavlov 22, Ledeč nad Sázavou 584 01

Telefon: 569 721 293, 734 309 798

E-mail: stanicepavlov@seznam.cz

Web: http://www.stanicepavlov.eu

 • Vendolí

Adresa: Záchranná stanice volně žijících živočichů Zelené Vendolí, Vendolí 42, 569 14

Telefon: 604 830 851

E-mail: zelene.vendoli@seznam.cz

Web: http://www.sweb.cz/zelene.vendoli/

Jižní Morava

 • Brno

Adresa: Štěpánská 4B, 602 00 Brno

Telefon: 602 524 228

E-mail: zdenek.machar@volny.cz

 • Buchlovice

Adresa: ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice

Telefon: 732 250 240

E-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz

Web: http://www.stanicebuchlovice.ic.cz

 • Němčice nad Hanou

Adresa: ZO ČSOP Haná, Komenského náměstí 38, Němčice nad Hanou

Telefon: 602 587 638

E-mail: d.knourek@seznam.cz

 • Rajhrad

Adresa: Masarykova 124, 664 61 Rajhrad

Telefon: 606 184 100

E-mail: info@draviptaci.cz

Web: http://www.draviptaci.cz

Severní Morava a Slezsko

 • Bartošovice

Adresa: Záchranná stanice, 742 54 Bartošovice na Moravě 146,

Telefon: 556 758 675, 723 648 759

E-mail: zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz

Web: http://www.csopnj.cz

 • Stránské

Adresa: ZO ČSOP Sovinecko, Stránské 55, 793 51 Břidličná

Telefon: 554 291 000, 777 256 577

E-mail: p.schafer@seznam.cz

Web: http://www.stanicestranske.mistecko.cz

 

Záchranné stanice v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj spravují 4 záchranné stanice pro poraněné živočichy (Rokycany, Tachov, Plzeň, Spálené Poříčí). Každá záchranná stanice spravuje dané, předem domluvené spádové území:

Spálené Poříčí – Horažďovice, Blovice, Nepomuk, Přeštice, Stod, Sušice, Klatovy

Plzeň - Domažlice, Horšovský Týn, Kralovice, Nýřany, Plzeň

Tachov – Mariánské Lázně, Stříbro, Tachov

Rokycany - Beroun, Hořovice, Rokycany

Klášterec a Kašperské Hory - při NP a muzeu Šumava

 

Víte jak se při nálezu poraněného živočicha zachovat? …

1) Je třeba zjistit, zda je skutečně nutný zásah člověka

2) Sbírejte jen viditelně poraněná zvířata

3) Je třeba při manipulaci s poraněnými živočichy postupovat velmi opatrně, aby jste

jim ještě víc neuškodili

4) Je třeba být opatrní, aby nedošlo k vašemu poranění

A jak při nálezu mláděte?…

1) Nalezená ptáčata zvedněte na nejbližší vyvýšené místo

- matka si je najde a nakrmí

- tato ptáčata se učí lítat a jejich rodiče jsou poblíž

2) Srnčata, zajíčky a podobná mláďata nechávejte na místě

- matka je jistě nedaleko, na pastvě a zase se k nim vrátí

- můžete se na ně chodit dívat, pokud tam budou několik dní,

mohou být opuštěná

Nesahejte na ně – odsoudíte je tím k záhubě!

Sbírejte jen viditelně poraněná, zanedbaná mláďata!

Záchranné stanice se již řadu let věnují také programům na ochranu biodiverzity (např. průzkum populace obojživelníků, návrat sovy pálené a jiných dravců do přírody , průzkum populací vážek, průzkum populace mravenců druhu formica, průzkum populace plazů, kroužkování a další).

V rámci enviromentální výchovy se věnují i dalším činnostem např. přednášky, výstavy, vedou kroužky pro děti, letní tábory a v neposlední řadě se věnují ekologické výchově ve školských zařízeních.

Vendula Zemková

(zdroj: www.csop.cz)

Mapka ZS v národní síti
Krmení malé veverky obecné
Vypouštění uzdraveného výra velkého
Krmení malé vydry říční
Spadlé hnízdo rehkla domácího
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace