Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Klima » Výsledky měření místní meteorologické stanice v Radnicích


Výsledky měření místní meteorologické stanice v Radnicích

IC Radnice dlouhodobě spolupracuje s místní základní školou. Spolupracovalo i na obnově školní zahrady a od počátku roku 2011 pomáhalo s přípravou a realizací projektu Školní zahrada jako prostor pro učení i relaxaci, který byl podpořen Nadačním fondem Zelený poklad a Plzeňským krajem. V rámci projektu byla na zahradě instalována meteorologické stanice Garni 1080 a v říjnu loňského roku jsme začali s její pomocí sledovat počasí. Stanice zaznamenává teplotu, vlhkost, rychlost a směr větru, relativní i absolutní tlak, srážky. Koncem září uzavíráme první rok měření a můžeme shrnout a vyhodnotit naměřené hodnoty.

Zajímavé jsou zejména hodnoty teplot. Za celý rok jsme naměřili nejnižší teplotu v únoru -23,5 °C, nejvyšší teplotu v srpnu 40,7 °C. V únoru byl také největší rozdíl teplot 39,8°C - z již zmíněných -23,5 °C stačilo 17 dní oteplení na 16,3 °C. V průběhu dvaceti dubnových dnů stoupla teplota o 37,8 °C z -5,4 °C na 32,4 °C. Rozdíl přes třicet stupňů byl ale i v dalších šesti měsících.

První ledové dny byly 16.11. a 25.11., kdy nejvyšší teplota dosáhla -1°C a -0,2°C, další dny s celodenním mrazem byly až v lednu, byly zaznamenány tři, 28., 29. a 31.1. Rekordním byl opět únor, kdy teplota nevystoupila nad nulu prvních 14 dní a z toho 13 dnů bylo arktických, kdy teplota klesla pod -10°C. Celkem bylo zaznamenáno 19 ledových dnů, což je pro teplou klimatickou oblast pod dlouhodobým průměrem. Poslední mrazík letošního jara byl 18. května -1,5 °C, alespoň jedno chladné ráno ale bylo i v letních měsících, v červnu (0,6°C), červenci (4,9°C) i v srpnu (5,1°C). Většinou ale bylo velmi teplo, nad tropických 30°C vystoupila teplota celkem 34 krát - tři dny v dubnu, tři dny v květnu, čtyři dny v červnu, devět dnů v červenci, třináct dnů v srpnu a dva dny v září. Letních dnů (nad 25°C) bylo navíc 53. Celkový počet letních a tropických dnů v letošním roce byl 87, což přesahuje dlouhodobý průměr teplé klimatické oblasti, kam je náš region zařazen v Atlasu krajiny České republiky. Naměřené hodnoty ukázaly, že v našich podmínkách rozdíl mezi teplotou a pocitovou teplotou, která zohledňuje i rychlost větru a vlhkost vzduchu, je žádný, nebo jen minimální.

Přehled naměřených hodnot teploty, říjen 1011 - září 2012

Měsíc

Nejnižší teplota

Nejvyšší teplota

Nejnižší pocitová teplota

Nejvyšší pocit. teplota

datum

ºC

datum

ºC

datum

ºC

datum

ºC

říjen

22.10.2011

-4,7

11.10.2011

16,4

22.10.2011

-4,7

11.10.2011

16,2

listopad

29.11.2011

-6,8

16.11.2011

15,5

29.11.2011

-6,8

6.11.2011

15,2

prosinec

11.12.2011

-4,1

2.12.2011

12,5

11.12.2011

-4,1

2.12.2011

12,5

leden

31.1.2012

-9,3

2.1.2012

11,8

31.1.2012

-11,5

2.1.2012

12,2

únor

12.2.2012

-23,5

29.2.2012

16,3

12.2.2012

-23,5

29.2.2012

16,3

březen

7.3.2012

-7

17.3.2012

23,4

7.3.2012

-7

17.3.2012

23,4

duben

9.4.2012

-5,4

29.4.2012

32,4

9.4.2012

-5,4

29.4.2012

32,4

květen

18.5.2012

-1,5

11.5.2012

33,9

18.5.2012

-1,5

11.5.2012

33,9

červen

6.6.2012

0,6

29.6.2012

35,3

6.6.2012

0,9

29.6.2012

35,3

červenec

23.7.2012

4,9

27.7.2012

35,7

23.7.2012

4,9

27.7.2012

35,7

srpen

14.8.2012

5,1

20.8.2012

40,7

14.8.2012

5,1

20.8.2012

40,7

září

21.9.2012

1,7

10.9.2012

31,9

21.9.2012

1,7

10.9.2012

31,9

Zajímavé bylo i sledování rychlosti a směru větru. Největší rychlost měl vítr 24. října 6,5 m/s, což je 23,4 km/hod. Největší náraz větru byl naměřen 24. října 9,5 m/s, což odpovídá 34,2 km/hod. Za celý rok tedy nebyla zaznamenána žádná vichřice. Většina dnů byla naměřena rychlost větru do 1 m/s.

Přehled naměřených hodnot rychlosti větru, říjen 2011 - září 2012

Měsíc

Největší rychlost větru datum

Největší rychlost větru m/s

Nejvyšší náraz větru datum

Nejvyšší náraz větru m/s

Směr větru

říjen

24.10.2011

6,5

24.10.2011

9,5

S

listopad

6.11.2011

3,4

6.11.2011

4,8

SE

prosinec

16.12.2011

4,1

16.12.2011

4,8

SW

leden

31.1.2012

3,7

31.1.2012

8,8

SE

únor

15.2.2012

5,1

15.2.2012

9,5

NW

březen

29.3.2012

5,1

29.3.2012

7,1

N

duben

28.4.2012

4,4

28.4.2012

7,1

SE

květen

21.5.2012

5,1

21.5.2012

8,2

SE

červen

2.6.2012

3,1

2.6.2012

5,1

NW

červenec

24.7.2012

4,8

24.7.2012

7,1

SE

srpen

26.8.2012

3,4

26.8.2012

5,4

W

září

22.9.2012

3,4

22.9.2012

5,4

N

Velké množství dat, které jsme za celý rok s pomocí meteorologické stanice získali, bude postupně zpracováno a poslouží k porovnání s dalšími roky. Výsledky budou využívány při výukových programech i při osvětových akcích ekocentra.

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace