Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.

Odpady

Kompletní seznam sběrných dvorů v Plzeňském kraji

18.05.2011 | Kompletní seznam sběrných dvorů v Plzeňském kraji, zahrnující název provozovatele, adresu, kontakt, otevírací dobu a odkaz na pozici v mapovém serveru. Řazení je abecedně dle názvu obce. Doporučujeme před návštěvou ověřit otevírací dobu, která se v průběhu času mola změnit.   Bělá nad...

»více detailů

Recyklace stavebních odpadů v Plzeňském kraji

Recyklační centrum stavebních odpadů. 27.09.2012 | Recyklace stavebních odpadů v Plzeňském kraji   Čím dál tím častěji můžeme vidět jak se bouraná budova promění v úhledné hromady stejnoměrně nadrcené suti různých barev – to podle svého složení – materiálu. Stejně tak je ale odpad vyvážen do recyklačních center, kde je zpracováván pro další...

»více detailů

Třídění odpadu

25.09.2012 | Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich...

»více detailů

Bioodpad - kam s ním?

Kompostování v hromadách 05.01.2012 | Nerudovská otázka se týkala slamníku. Sláma v podobě nepotřebného slamníku je v dnešním chápání bioodpad. Biologicky rozložitelné odpady tvoří přibližně 1/3 domovního odpadu. Dalším ne nepodstatným biologickým odpadem zejména z obcí a měst je odpad ze zeleně (tráva, listí, štěpka z keřů a...

»více detailů

Už i v Klatovech mohou lidé třídit vysloužilý elektroodpad do nových kontejnerů

17.03.2011 | Přestože již řadu let je možné předat své vysloužilé  elektrospotřebiče do systému sběrných dvorů, stále se ještě můžeme setkat s našimi „elektromiláčky“ v lesích, u cest nebo na černých skládkách. Důvody jsou samozřejmě různé. Nevědomost, lhostejnost nebo naše pohodlnost. Ať tak, či tak,...

»více detailů

Informační plakát

Informační plakát ODPADY - A2 06.08.2008 | Soubor obsahuje informační plakát vydaný k tématu Odpady.

»více detailů

"Odpady - víme co s nimi" - výstavní panely

24.05.2007 | Soubor obsahuje brožuru vytvořenou z 8 výstavních panelů k tématu "Odpady"

»více detailů

"Odpady - víme co s nimi" - kompletní obsah přednášky pro veřejnost

20.04.2007 | Soubor obsahuje prezentaci v Powerpointu s přednáškou o Odpadech, kterou přednáší Václav Liška a Jaroslav Nálevka (Odbor životního prostředí krajského úřadu Plzeňského kraje) ve všech informačních centrech sítě ENVIC.

»více detailů

Odpady - výstavní panely

22.11.2006 | Panely jsou součástí výstavy Hlavní problémy životního prostředí. Každému z témat jsou na této výstavě věnovány dva panely. Výstava byla představena při oficiálním zahájení projektu ENVIC.

»více detailů

K vývoji skládkování a odpadových technologií aneb něco historie neuškodí

17.10.2012 | Skládky komunálních odpadů se plní- historie zpracování odpadů v Evropě
Volná varianta na nerudovskou otázku „Kam s ním?“

Motto:
”Kampak se dává taková sláma stará?” ”To já nevím!” ”Hm,” povídám najednou, ”Zde tumáte peníz, jenž je šesták. Jděte tamhle do toho vysokého domu. Tam mají jámu na smetí – dejte domovníkovi ten peníz šesták a on vám dovolí, abyste do jámy vysypala slamník.” Vždyť on rozum mužský také není zrovna k zahození! Šla a přišla. Že prý domovník nechce. Že prý tam do jámy házejí služky také horký popel a sláma by se mohla vzchytit. A jáma by prý také byla brzy plna a sedlák si teď pro smetí nepřijede, až v zimě, teď prý má doma dost co dělat. ”Tak co?” „Já nevím!”
Z fejetonu „Kam s ním?“ Jana Nerudy v Národních listech

»více detailů

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace