Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Ochrana přírody


Ochrana přírody

Vybrané turisticky zajímavé environmentální lokality

28.09.2012 | Vybrané turisticky zajímavé environmentální lokality   Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozlišuje tyto kategorie zvláště chráněných území: Národní park (NP) Chráněná krajinná oblast (CHKO) Národní přírodní rezervace (NPR) Přírodní rezervace (PR) Národní přírodní památka...

»více detailů

Je mrtvé dřevo v lesích skutečně mrtvé?

25.09.2012 | Je mrtvé dřevo v lesích skutečné mrtvé? Určitě každý z nás se rád toulá lesem. Je to místo, kde odpočíváme, které nás dokáže nabít neskutečnou energií. Stejně jako každý jiný krajinný prvek i les může mít mnoho podob. Někdo má rád lesy s listnatými stromy, někdo s jehličnatými, někomu se líbí...

»více detailů

Význam včely

05.09.2012 | "Když včely zmizí ze Země, pak člověku zbývají jen čtyři roky života. Už nebude žádných včel, žádného opylení, žádných rostlin a žádných lidí." připisováno Albertu Einsteinovi Včela jako součást ekosystému Včela hraje velice důležitou úlohu v ekosystému jako „třetí sexuální partner“ při...

»více detailů

Pomoc poraněným, volně žijícím živočichům

Mapka ZS v národní síti 27.08.2012 | Trendem dnešní doby  je velký populační nárůst, s tím mimo jiné úzce souvisí zvyšující se nároky na prostor a prostředí, ve kterém lidé žijí, pracují či relaxují. Vlivem těchto čím dál vyšších nároků ubývá přirozený prostor pro ostatní živočichy. Řada, těchto živočichů (synantropní živočichové)...

»více detailů

Přírodní zajímavosti Kladrubska

10.08.2012 | Kladruby, městečko ležící 30 km západně od Plzně, oplývají celou řadou přírodních zajímavostí. V okolí Kladrub se nachází několik významných ekosystémů s bohatým druhovým zastoupením flóry i fauny.  Můžeme se zde setkat i s druhy, které jsou zákonem chráněné. Naši procházku za přírodními...

»více detailů

NATURA 2000 na Radnicku

21.06.2012 | POZEMKOVÝ SPOLEK RADNICE Pozemkový spolek Radnice se zaměřuje na ochranu biologicky a ochranářsky cenných pozemků na severním Plzeňsku a na propagaci myšlenky pozemkových spolků. Pečuje o maloplošná chráněná území Bašta a Kateřina, monitoruje přírodní rezervaci Třímanské skály, národní přírodní...

»více detailů

Rostlinné invaze

20.06.2012 | Invazní rostliny Počátek rostliných invazí je datován do vzniku neolitického zemědělství asi před 5 až 7 tisíci lety. Lavinovitá šíření druhů, často velmi agresivní vůči původním druhům, jsou v dávné i nedávné historii přírody naprosto běžné. Každý rostlinný druh někde vznikl, žije tam v...

»více detailů

Kamenohorský buk

14.06.2012 | Po představení památných stromů v okolí městečka Plasy Vám chceme představit další památný strom ze severního Plzeňska. Tentokrát je to Kamenohorský buk, nedaleko vesnice Kamenná Hora severně od Nečtin. Přibližně třistaletý buk lesní (Fagus sylvatica) roste na okraji jehličnatého Kamenohorského...

»více detailů

Naučná stezka Ludvíka Očenáška

Ludvík Očenášek 22.04.2012 | Projděte se po naučné stezce Ludvíka Očenáška, tato stezka vede z Plas přes Lomany do Dolní Bělé. Na trase naučné stezky je třináct zastavení, realizovaných především díky nadšení a píli Mgr. Jany Čihákové, předsedkyně občanského sdružení Přeskopec, která v hájovně Lipovka v Lomanech provozuje...

»více detailů

PLASY a památné stromy

Chráněný strom 13.04.2012 | V Plasích o nejbližším okolí se nachází několik významných památných stromů, které Vám zde chceme představit : Co je to vlastně památný strom - legislativně právní předpoklady :    Podle §46, odst.1, zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je možno mimořádně významné stromy, jejich...

»více detailů

Výstava Ochrana přírody v České republice

Výstava Ochrana přírody v České republice 26.01.2012 | Výstava vytvořená v roce 2011 v rámci projektu ENVIC obsahuje 8 výstavních bannerů o rozměrech 100 x 70 cm. Obohatí nejen vaše vědomosti, ale užijí si i vaše oči. Obsahuje totiž krásné fotografie zachycující českou přírodu.

»více detailů

Netopýři a my

Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), blízký příbuzný netopýra hvízdavého (P.pipistrellus). Od sebe je odliší pouze odborníci. 25.10.2011 | V České republice se v současnosti nachází 27 druhů letounů (Chiroptera), kteří jsou zastoupeni čeleděmi netopýrovití (Vespertilionidae), vrápencovití (Rhinolophidae) a létavcovití (Miniopteridae). Mezi druhy, objevené po roce 2000 patří netopýr Alkatoe (Myotis alcathoe), netopýr jižní...

»více detailů

Šetrné lesní hospodaření aneb Stromy s visačkami

Šetrné lesní hospodaření - Tomáš Duda - FSC 24.01.2011 | Soubor obsahuje přednášku z 20. ledna 2011 na téma "Šetrné lesní hospodaření aneb Stromy s visačkami", jejímž autorem je Ing. Tomáš Duda, ředitel občanského sdružení FSC Česká republika.

»více detailů

Výstava Ochrana přírody

Výstava 15.12.2008 | Výstava Ochrana přírody obsahuje 21 výstavních bannerů. Soubor je ve formátu pdf (5 MB).

»více detailů

Informační plakát

Informační plakát Ochrana přírody - A2 06.08.2008 | Soubor obsahuje informační plakát vydaný k tématu Ochrana přírody.

»více detailů

Ochrana přírody - proč?

05.09.2007 | Soubor obsahuje brožuru vytvořenou z 8 výstavních panelů k tématu "Ochrana přírody".

»více detailů

Ochrana přírody - výstavní panely

22.11.2006 | Panely jsou součástí výstavy Hlavní problémy životního prostředí. Každému z témat jsou na této výstavě věnovány dva panely. Výstava byla představena při oficiálním zahájení projektu ENVIC.

»více detailů

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace