Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Ochrana přírody » Vybrané turisticky zajímavé environmentální lokality


Vybrané turisticky zajímavé environmentální lokality

Vybrané turisticky zajímavé environmentální lokality

 

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozlišuje tyto kategorie zvláště chráněných území:

Národní park (NP)

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Národní přírodní rezervace (NPR)

Přírodní rezervace (PR)

Národní přírodní památka (NPP)

Přírodní památka (PP)

  • jsou to území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, proto jsou zákonem stanoveny i podmínky jejich ochrany

 

CHKO KŘIVOKLÁTSKO

 

Vyhlášení: 1978

Rozloha: 628 km2

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:

  • 4 národní přírodní rezervace

  • 15 přírodních rezervací

  • 5 přírodních památek

Dále jsou v působnosti Správy CHKO Křivoklátsko národní přírodní rezervace Chlumská stráň, Pochvalovská stráň a Malý a Velký štít a národní přírodní památky Bilichovské údolí, Odlezelské jezero, Cikánský dolík a Vosek.

 

Lokality v blízkém sousedství CHKO Křivoklátsko se zajímavou přírodou nebo historií...

Lokality, které stojí za to navštívit...

 

ZBIROH

První písemná zmínka: 1230

Počet obyvatel: 2545

Vlakové spojení: Rokycany 20 minut, Plzeň 45 minut, Praha cca 1 hodina.

Autobusové spojení: Rokycany 50 minut, Plzeň 70 minut, Praha 1,5 hodiny

Vzdálenost od větších center: Rokycany 30 km, Plzeň 44 km, Praha 63 km

Vzdálenost od Křivoklátu: 26 km

Zajímavosti v okolí:

- údolí Zbirožského potoka

- Čertova skála (566 mnm)

- Světovina (560 mnm)

- Babí skála (532 mnm)

- tvrziště Rovný

- Hrádek na Radči

 

Zbiroh - město na úpatí Zámeckého vrchu (546 mnm).

Zámek Zbiroh - původně raně gotický hrad, patrně z 2. poloviny 13. století byl před rokem 1594 přestavěn na renesanční zámek.

Zámek Zbiroh - stojí v křivoklátských lesích v bezprostřední blízkosti Brd .

Zajímavosti zámku:

- gotická hradní kaple ze 14. století s freskovitou výzdobou presbyteria

- 12 metrů vysoká okrouhlá věž ze 13. století, stojící na jaspisové skále

- hradní studna vylámaná ve skále, největší hloubka 163 m

- zámecký park, který je největším zámeckým krajinářským parkem na Rokycansku

- secesní zámecký sál Alfonse Muchy.

Zbirožský potok - pramení v Cekovském rybníce a dále směřuje zalesněným, skalnatým, romantickým údolím k řece Berounce.

Přítoky Zbirožského potoka: Koželužský, Jablečný a Ostrovecký potok.

Zbirožský potok protéká řadou rybníků - Cekovský, Dolejší, Kařezský, Dvorský, Čápský, Podzbirožský (Flusar), Mlýnský a Kravák.

Údolím Zbirožského potoka vedou turistické trasy (Křivoklát, Jince – Příbram).

Zbirožsko je členitá pahorkatina se zachovalými lesními celky zasahujícími sem ze sousedního Křivoklátska.

Zbirohem prochází hranice CHKO Křivoklátsko.

 

RADNICE

První písemná zmínka: 1336

Počet obyvatel: 1710

Vlakové spojení: Plzeň 50 minut; Praha 2,5 hodiny

Autobusové spojení: Rokycany 35 minut; Plzeň 50 minut; Praha 2,5 hodiny

Vzdálenost od větších center: Rokycany 15 km; Plzeň 34 km; Praha 75 km

Vzdálenost od Křivoklátu: 44 km

Další zajímavosti v okolí:

Přírodní park Radeč - Skomelno 3 km

Přírodní park Horní Berounka - Újezd u Sv. Kříže 3 km; Liblín 12 km

 

Naučná stezka Za přírodou a historií Radnicka

 

Radnický okruh

Délka 1. okruhu: 2,3 km

Náročnost: malá, okruh vhodný pro pěší turistiku

Počet zastavení: 11

Zastavení:

Zámek - původní stavba ze 17. století snad zdílny J. Augustona

Muzeum - barokní Falkovský dům z druhé třetiny 18. století

Synagoga - působil zde zakladatel reformního judaismu Isaac Mayer Wise, dnes ekocentrum

Kalvárie - kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1736 z dílny K. I. Dienzenhofera

Kostel sv. Václava - z roku 1720, postaven podle návrhu J. Augustona

Fara - působil zde v letech 1806 - 1820 Antonín Jaroslav Puchmajer

Pamětní desky na radnických domech:

Gabriela Roubalová, Josef Kořenský,

Petr Fingal, František Oliverius, Emil Šťastný.

 

Hylákův okruh

Délka okruhu: 12,8 km

Náročnost: střední, okruh vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku

Počet zastavení: 9

Zastavení:

Radnice - jedno z mála zachovalých náměstí ostrožního typu v Čechách

Kalvárie - Křížová cesta a Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Roztrhalka - pramenná louka s výskytem vstavačů a kosatce sibiřského

Židovský hřbitov - památka židovského osídlení Radnicka

Chomle - důlní činnost - těžba černého uhlí

Kamenec - pozůstatky těžby kamenečných břidlic

Kamenec - lokalita s výskytem modrásků zařazená do soustavy Natura 2000

Svatá Barbora - hřbitov s hrobem Josefa Hyláka - zakladatele radnického muzea

 

Šternberský okruh

Délka okruhu: 12 km

Náročnost: střední, okruh vhodný pro cykloturistiku

Počet zastavení: 7

Zastavení:

Radnice - náměstí ostrožního typu, kostel svatého Václava, kašna, socha Jana Husa a Jana Nepomuckého

Zámek - původní stavba ze 17. století snad z dílny J. Augustona, v 19. a 20. století v majetku Šternberků

Ovčín - zaplavený bývalý povrchový černouhelný důl, paleontologická lokalita světového významu

Přírodní památka Kateřina - pozůstatky po těžbě, ukázka arkóz a slepenců

Přírodní památka Bašta - výchoz černouhelné sloje

Šternberská hrobka ve Stupně - je zde pohřben hrabě Kašpar ze Šternberka, význačný paleontolog a spoluzakladatel Národního muzea v Praze

Zámek Březina - Kašpar Šternberk zde založil věhlasnou botanickou zahradu, dnes park s exempláři starých stromů

 

 

Podmínky ochrany NPR:

v těchto chráněných územích a v jejich ochranném pásmu je zakázáno:

- povolovat a budovat stavby

- těžit nerosty a humolity

- vstupovat mimo vyznačené cesty

- vjíždět motorovými vozidly

- provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kole mimo místa k tomu určená

- odchytávat či odnášet rostliny a živočichy

- rozdělávat oheň a tábořit mimo místa k tomu určená

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE CHLUMSKÁ STRÁŇ

 

- příkrá, 3 km dlouhá stráň na pravém břehu řeky Berounky mezi ústím potoků Radubice a Seč pod obcí Chlum a vrchem Hamouz

- rozloha: 150 ha

- vyhlášení: v roce 1933 (nejstarší rezervace v okrese Rokycany)

- nadmořská výška: 280 - 440 mnm

- podloží: skály a holé sutě, v převážné míře algonkické břidlice

- flora: charakteristické kyselomilné doubravy a porosty skalních výchozů

- habr, dub, lípa, javor, tis červený, v keřovém patře například líska obecná, v bylinném bělozářka, dymnivka dutá, lilie zlatohlavá

- fauna: kromě mloka skvrnitého i řada dalších obojživelníků a plazů

- vyhlídka Na Plazu nabízí pohled na údolí Berounky

- chráněná území v okolí: Chlumská stráň leží v severní části přírodní parku Horní Berounka, sousedí s přírodním parkem Hřešihlavská a CHKO Křivoklátsko

- dvě značené turistické trasy procházejí jižní částí NPR

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ODLEZELSKÉ JEZERO

 

- vodní plocha o rozloze 5 ha vznikla v roce 1872 sesuvem části Potvorovské hory a následným přehrazením Mladotického potoka

- leží mezi obcemi Chrášťovice a Žihle na severním Plzeňsku

- je nejmladším českým jezerem

- díky vzniku sesuvem půdy v důsledku dešťů je evropským unikátem

- východně od jezera je dochována část skalního masivu Potvorovské hory

- vyhlášení: v roce 1975, rozloha NPP je 68 ha

- dnešní hloubka: 6 - 9 metrů

- délka: 500 metrů

- šířka: až 100 metrů

- vzdálenost od větších sídel: 16 km severně od Plas; 36 km severně od Plzně; 50 km západně od Křivoklátu

Pro pěší: modrá turistická značka z obce Potvorov na Žihle

Pro cyklisty: cyklotrasa Baroko I (Plasy - Chrášťovice - Kralovice)

- jižním okrajem NPP prochází naučná stezka Cestou slovanských bohů

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace