Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Dotace


Dotace - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Nová zelená úsporám.

V médiích jsem se doslechla, že se opět rozběhl program Zelená úsporám. Existují nějaké internetové stránky, kde se dá dozvědět více informací? Děkuji. Dosavadní program „Zelená úsporám“ končí,...

Kde je možné zjistit, zda projekt, který chci realizovat v rámci operačního programu Životní prostředí, podléhá pravidlům veřejné podpory?

Problematika veřejné podpory je podrobně zpracována v kapitole 8 „Veřejná podpora a finanční a ekonomická analýza„ Implementačního dokumentu operačního programu Životní prostředí. U...

Chtěli bychom zažádat o podporu z operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy školy v naší obci. Chceme zároveň postavit i novou střechu. Bude podpora pokrývat tyto náklady?

Váš projekt je možné realizovat v rámci opatření 3.2.1.Realizace úspor energie. Podporu je možné čerpat pouze na tepelné izolace nové střechy, a to jen v případě, že zůstane zachován tvar a rozloha...

Jak v žádosti o podporu z operačního programu Životní prostředí uvést, že projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory?

Ve formuláři žádosti je třeba na záložce "Projekt", v sekci "Typ projektu" u kolonky "Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory" zvolit „NE“.Další...

Je možnost využít nějakou dotaci na zvýšení retenční schopnosti horního Kokotského rybníku?

Projekty zaměřené na zvyšování retenční schopnosti rybníků je možné financovat z operačního programu Životní prostředí v rámci oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny. Podpora je...

Jaké dotace existují pro stavbu vodních elektráren?

Operační program Životní prostředí, mohou žádat neziskové organizace, obce, města, školy apod. Kvůli příjmům se dělá při vypracovávání žádosti o dotaci finanční analýza. Dle příjmů z provozu...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace