Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Dotace


Dotace - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Nová zelená úsporám.

V médiích jsem se doslechla, že se opět rozběhl program Zelená úsporám. Existují nějaké internetové stránky, kde se dá dozvědět více informací? Děkuji. Dosavadní program „Zelená úsporám“ končí,...

Kde je možné zjistit, zda projekt, který chci realizovat v rámci operačního programu Životní prostředí, podléhá pravidlům veřejné podpory?

Problematika veřejné podpory je podrobně zpracována v kapitole 8 „Veřejná podpora a finanční a ekonomická analýza„ Implementačního dokumentu operačního programu Životní prostředí. U...

Jak mohu získat dotaci na pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům? Zařízení je již instalováno a v provozu.

Dotace na již instalovaná tepelná čerpadla v rodinných domech poskytuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Podmínky pro čerpání jsou uvedeny v Přílohách II směrnice MŽP č. 13/2006 o...

Pokud v programu Zelená úsporám dosáhnu na dotaci v oblasti B – Výstavba v pasivním energetickém standardu (resp. Změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu), mohu si zároveň s touto oblastí zažádat i o oblast A.1?

Pokud dosáhnete zateplením stávajícího rodinného domu měrné roční spotřeby tepla na vytápění max. 15 kWh/m2.rok (tj. splníte požadavky na pasivní energetický standard), musíte si v žádosti o dotaci...

Jaké dotace existují pro stavbu vodních elektráren?

Operační program Životní prostředí, mohou žádat neziskové organizace, obce, města, školy apod. Kvůli příjmům se dělá při vypracovávání žádosti o dotaci finanční analýza. Dle příjmů z provozu...

Jak v žádosti o podporu z operačního programu Životní prostředí uvést, že projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory?

Ve formuláři žádosti je třeba na záložce "Projekt", v sekci "Typ projektu" u kolonky "Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory" zvolit „NE“.Další...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace