Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Odpady


Odpady - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Je možné vhazovat slupky z citrusů do hnědých kontejnerů na bioodpad, když je kůra chemicky ošetřována?

Slupky z citrusů (i banánů) do hnědých kontejnerů na bioodpad se dávat určitě mohou. Na domácí komposty se nedoporučují dávat ve velkém množství kvůli tendenci k intenzivnímu plesnivění. Co se týče...

Jaké sběrné dvory se nacházejí v Plzni?

Plzeň 1 – Lochotín, Úněšovská ul.Plzeň 2 – Slovany, Koterovská ul.Plzeň 2 – Slovany, Lobezská ul.Plzeň 3 – Bory, Hankova ul.Plzeň 3 – Bory, ul. E. BenešePlzeň 3...

Kam vyhodit staré filmové negativy? Nejedná se o nebezpečný odpad?

Filmové negativy nejsou nebezpečným odpadem a nepatří ani do žádného druhu tříděného odpadu, lze je tedy vyhodit do směsného komunálního odpadu. Naproti tomu chemie používaná ve fotografických...

Kam patří obaly z mateiálu TetraPack?

Pokud není na tyto obaly speciální kontejner, třídíme je dle pokynů obecního úřadu. Toto se liší podle svozové firmy v závislosti na třídící lince, kterou firma provozuje. Často třídíme...

Smím pálit listí na zahradě?

Listí nepalte! Kompostujte nebo ho odvezte jako bioodpad do Sběrného dvora v blízkosti Vašeho bydliště. Pálením při nedostatečně vysoké teplotě vznikají nebezpečné škodliviny, které unikají do...

Kam mohu odnést staré nabíječky od mobilů?

Staré nabíječky lze odnést do Sběrného dvora jako elektrošrot. Novější nabíječky zakoupené s  mobilním telefonem lze vrátit do prodejny, kde jste přístroj zakoupil.

Kde můžu odevzdat vytříděný hliník z domácnosti (víčka od jogurtů apod.)?

V Plzeňském kraji je organizován sběr hliníku při oslavách Dne Země (kolem 22.dubna) – v Plzni pořádá IRIS (ZOO Plzeň), v Tachově Český svaz ochránců přírody. Vytříděný hliník je také možné...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace