Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Ovzduší


Ovzduší - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Co je to smog?

Smog je označení pro mimořádné znečištění ovzduší při nepříznivých meteorologických podmínkách. Při smogové situaci se v ovzduší hromadí škodlivé látky a dochází k překročení přípustných hodnot...

Co jsou emise?

Emise jsou látky, které se vypouštějí ze zdroje, kterým může být například (komín průmyslové fabriky) do atmosféry. Jejich množství se udává v mg/hod., mg/měsíc, mg/rok. Je udán emisní limit, který...

Co jsou imise?

Imise jsou látky, které přicházejí k příjemci (populace organismů). Udávají se v mg/m3. Existuje imisní limit, který nám udává nejvyšší přípustnou koncentraci znečišťujících látek v ovzduší.  

Co znamená pojem ,,čeření" při rozptylu spalin v ovzduší?

Čeření je špatný rozptyl spalin ve vertikálním směru, teplota vzduchu s narůstající výškou roste, přičemž horní hranice inverze je nad efektivní výškou komína. Spaliny se tak nemohou promíchat se...

Jakou právní cestou lze řešit světelné znečištění?

Světelné znečištění je řešeno zákonem O ochraně ovzduší 86/2002, novelizace 1.5.2004. Ve zmíněném zákoně ale nejsou definovány limity únosnosti ani nástroje jak tento problém řešit. Pravomoc byla...

Jak řešit, jsou-li v sousedství spalovány plasty.

Dobrý den, dotaz je jednoduchý, jak na spalovače plastů, navíc když MÚ tuto věc neřeší. Na Ostravsku snad již existují mobilní měřící jednotky. Problém, který řešíte, nyní prožívají stovky, ne-li...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace