Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Chtěl bych si postavit v rodinném domě krb. Musí mít vlastní komín?


Chtěl bych si postavit v rodinném domě krb. Musí mít vlastní komín?

Norma ČSN 73 4210 stanovuje, která ohniště musí mít vlastní odvod kouřových plynů, případně jaká topeniště mohou být společně připojena na jeden komín. Oddělený svod spalin je nezbytný u všech topenišť. V praxi to znamená, že pro každá kamna nebo krb musí být vytvořena samostatná kouřová cesta. Hlavní zásadou je, že komínový průduch a topeniště musí být navzájem sladěny a přizpůsobeny. Typ topeniště, teplota a množství spalin, odtahové potrubí a výška komínu určují, jak velký průměr musí průduch mít. Průměr malý - spaliny nebudou správně odváděny, pokud je průduch příliš velký - kouřové plyny by se při cestě vzhůru příliž rychle ochlazovaly a mohly by komín poškodit dehtovými usazeninami. Pokud však již máte komín k dispozici, poraďte se s prodejcem krbu, který model se hodí pro stávající průměr. Pozor! U starých komínů vždy zjistěte, zda splňují požadavky požární bezpečnosti!! ( hrozí samovznícení starých sazí z topenišť na tuhá paliva )

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace