Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Dozvěděl jsem se, že pro kvalitní osazení oken při rekonstrukci domu na nízkoenergetický existují speciální řešení. Jaká to jsou?


Dozvěděl jsem se, že pro kvalitní osazení oken při rekonstrukci domu na nízkoenergetický existují speciální řešení. Jaká to jsou?

Při instalaci oken je vhodné použít okna s izolačními trojskly (nyní již běžně na trhu dostupná), případně s fólií Heat Mirror. Důležité je, aby i rám – který je velmi slabým místem okna - měl dobré tepelně izolační parametry. Někteří výrobci oken bohužel uvádějí tepelně izolační parametry jen zasklení (které je obvykle dostatečné), ale neuvádějí parametry celého okna včetně rámu, které mohou být výrazně horší. Vhodné je volit okna od výrobce, který umí uvést kromě tepelně izolačních údajů pro zasklení i údaje o celém oknu včetně rámu a který nabízí rámy s dodatečnou tepelnou izolací (např. polyuretanovou pěnou nebo korkem).
Při výměně oken je dobré nemontovat nová okna přesně na místo starých, ale vysunout je až na úroveň fasády. Tepelná izolace na fasádě pak bez přerušení překryje i rámy oken a nevzniká zde žádné ostění, které by bylo třeba izolovat tenkou (a tedy nedostatečnou) tepelnou izolací.
Osazovací spáry oken je vhodné přelepit z vnitřku a z venku interiérovou a exteriérovou okenní páskou. Chrání spáru zejména před vlhkostí a pronikáním vzduchu a prodlužuje životnost osazení okna.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace