Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Energie


Energie - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Co jsou sluneční kolektory?

Jsou to tmavé kovové krabice s víky ze skla nebo plexiskla, u kterých platí, čím je menší odrazivost, tím jsou účinnější. Fungují na principu skleníkového efektu. Pohlcené sluneční záření se...

Máte zkušenosti s výběrem dodavatele tepelného čerpadla (vzduch-voda)? Existuje nějaká forma podpory?

Bohužel se nezabýváme sledováním kvality a cen dodavatelských firem, proto Vám v tomto směru nemůžeme pomoci. Jsme Vám schopni poradit vhodný způsob vytápění a u něj upozornit, na co si dát pozor...

Je možné žádat o dotaci na solární kolektory pro přípravu TUV? Nevadí, že stavba ještě není zkolaudována?

U novostaveb je třeba doložit vyjádření stavebního úřadu, že objekt slouží k trvalému bydlení - to bude součástí kolaudačního rozhodnutí. Žádat je možné nejpozději do 18 měsíců od uvedení...

Malé vodní elektrárny – snížení negativních vlivů

Investor by měl před zahájením stavby projednat tento záměr na odpovědných povolovacích institucích a to především se správcem toku, stavebním úřadem, vodoprávním úřadem, s orgánem ochrany...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace