Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Energie


Energie - Časté otázky a odpovědi - FAQs

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc (informace) ohledně využití odpadního tepla stájí. Jedná se o tepelná čerpadla umístněná ve stáji, které využívají teplo, které dobytek produkuje. Takto získaná energie se používá na ohřev TUV, vytápění...

V zemědělství se nejčastěji využívá odpadní biomasa (rostlinného i živočišného původu) pro výrobu bioplynu (v bioplynové stanici) a jeho následné spalování v kogeneračních jednotkách. Elektřina je...

Je možné žádat o dotaci na solární kolektory pro přípravu TUV? Nevadí, že stavba ještě není zkolaudována?

U novostaveb je třeba doložit vyjádření stavebního úřadu, že objekt slouží k trvalému bydlení - to bude součástí kolaudačního rozhodnutí. Žádat je možné nejpozději do 18 měsíců od uvedení...

Máte zkušenosti s výběrem dodavatele tepelného čerpadla (vzduch-voda)? Existuje nějaká forma podpory?

Bohužel se nezabýváme sledováním kvality a cen dodavatelských firem, proto Vám v tomto směru nemůžeme pomoci. Jsme Vám schopni poradit vhodný způsob vytápění a u něj upozornit, na co si dát pozor...

Malé vodní elektrárny – snížení negativních vlivů

Investor by měl před zahájením stavby projednat tento záměr na odpovědných povolovacích institucích a to především se správcem toku, stavebním úřadem, vodoprávním úřadem, s orgánem ochrany...
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace