Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Energie » Můžete prosím porovnat efektivitu fotovoltaických a fototermických systémů? Existují na tyto systémy nějaké dotace?


Můžete prosím porovnat efektivitu fotovoltaických a fototermických systémů? Existují na tyto systémy nějaké dotace?

Porovnání z energetického hlediska:
1m2 fotovoltaických panelů vyrobí cca 100 - 140 kWh elekřiny za rok (v našich podmínkách)
1m2 solárních kolektorů vyrobí cca 250 - 650 kWh tepla za rok (dle typu kolektoru)

Tzn. z energetického hlediska jsou termické solární kolektory efektivnější než fotovoltaické panely (ale srovnávat kilowatthodiny elektřiny a tepla je ošemetné - elektřina je "ušlechtilejší" energie než teplo).
 
Porovnání z finančního hlediska:

1m2 fotovoltaických panelů "vyrobí" cca 1615 Kč (120 kWh/rok x 13,46 Kč (bez DPH) - výkupní cena za kilowathodinu elektřiny)
1m2 solárních kolektorů ušetří cca 675 Kč -  (450 kWh/rok x cca 1,5 Kč - cena za kilowatthodinu tepla)
(u množství vyrobené energie za rok jsem vycházel ze středních hodnot - viz rozmezí uvedená výše)
Tzn. z finančního hlediska vychází fotovoltaické panely lépe (i když energeticky vychází hůře), protože výkupní cena je výrazně dotována.
Tyhle výpočty jsou velmi orientační
- dost se budou měnit, pokud kolektory budou třeba výrazně lepší než předpokládám ve svém příkladu, nebo bude na ohřev teplé vody používáno něco jiného než plyn a elektřina apod. Z hlediska životního prostředí jsou šetrnější solární kolektory, protože jsou energeticky efektivnější - viz výše.
 
Plzeňský Kraj dotace bohužel neposkytuje. Fotovoltaické systémy jsou dostatečně podporovány zvýhodněnou výkupní cenou elektřiny (cca 13 Kč / kWh bez DPH). Některé města je navíc ještě trochu dotují - např. Plzeň - ale je to jen pro instalace na území města Plzně. Zůstávají ale dotace ze SFŽP na solární kolektory pro ohřev TUV a přitápění pro fyzické osoby (občany). Další informace jsou k dispozici: www.sfzp.cz.
 
Prodej přebytků elektřiny do sítě (z fotovoltaického systému), nebo prodej celého vyrobeného množství do sítě je složitější. Řeší se to buď tzv. "zelenými bonusy" nebo pevnou výkupní cenou. Více zde: www.eru.cz.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace