Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Jak mohu získat dotaci na pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům? Zařízení je již instalováno a v provozu.


Jak mohu získat dotaci na pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům? Zařízení je již instalováno a v provozu.

Dotace na již instalovaná tepelná čerpadla v rodinných domech poskytuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Podmínky pro čerpání jsou uvedeny v Přílohách II směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí.
O dotaci je třeba zažádat nejpozději do 12 měsíců od data uvedení do provozu (datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo datum převzetí zařízení). Výše podpory je 30 %, maximálně však 60 000 Kč. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Dotaci nelze použít na rozvody tepla v objektu a otopná tělesa.
Pro rok 2007 je program už uzavřen, další výzva pro podávání žádosti by měla být zveřejněna v průběhu ledna či února 2008. Otevření programu provází řada nejistot (vzhledem k zahajování programů podpory z EU). Zda bude program opět otevřen za stejných podmínek jako v letošním roce, nebo bude otevřena jiná forma podpory bude možné zjistit až ve výše uvedeném období.
Směrnice MŽP č. 13/2006, včetně příloh, je uložena stránkách SFŽP - http://www.sfzp.cz/cs/narodni-programy/dokumenty/.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace