Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Je ČEZ povinen vykupovat zbytkovou elektřinu ze solárního systému na rodinném domě?


Je ČEZ povinen vykupovat zbytkovou elektřinu ze solárního systému na rodinném domě?

V zákoně 458/2000 Sb. v par.25 bod 12 se uvádí, že provozovatel distribuční soustavy je povinen, pokud je to technicky možné, vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Výkupní cena je momentálně 13,20 Kč/kWh při dodávce do distribuční sítě. Je možné energii prodávat i formou zelených bonusů při prodeji el. energie konečnému spotřebiteli (zelené bonusy pak vyplácí provozovatel regionální distribuční soustavy). Pokud se pro prodej vyrobené elektřiny rozhodnete, musíte si vyřídit licenci na výrobu a prodej elektřiny. Pak se stáváte osobou podnikající v energetice. Z prodeje el. energie je nutné zisk zdaňovat podle platných zákonů. Prvních pět let budete ale od daně z příjmů osvobozeni.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace