Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Je možnost využít nějakou dotaci na zvýšení retenční schopnosti horního Kokotského rybníku?


Je možnost využít nějakou dotaci na zvýšení retenční schopnosti horního Kokotského rybníku?

Projekty zaměřené na zvyšování retenční schopnosti rybníků je možné financovat z operačního programu Životní prostředí v rámci oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny. Podpora je poskytována až do výše 90 % způsobilých nákladů a je proplácena průběžně. V letošním roce bude možné podat žádost o dotaci v říjnu/listopadu. Informace o operačním programu naleznete na www.opzp.cz.
K posouzení, zda by bylo možné získat prostředky na financování konkrétně Vašeho záměru, bychom potřebovali znát podrobnější informace - např. jakým způsobem bude rybník upraven, o kolik se jeho retenční kapacita zvýší, jak se naloží s "vytěženým" materiálem apod.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace