Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Je vhodné zateplovat cihlový dům polystyrenem?


Je vhodné zateplovat cihlový dům polystyrenem?

V případě, že je cihlové zdivo suché (tzn. nedochází k vlhnutí zdiva vzlínáním vody z podzákladí, zatékáním apod.) je toto řešení možné. Není sice splněno obecné pravidlo, že faktor difúzního odporu jednotlivých vrstev stěny má směrem ven klesat (polystyren má vyšší difúzní odpor než cihla), ale výpočty konkrétních skladeb cihlové zdi zateplené polystyrenem dokládají, že ke kondenzaci vodní páry v polystyrenu dochází, ale tato zkondenzovaná voda se v průběhu roku vždy odpaří. Odpařitelné množství vodní páry je vyšší než zkondenzované množství a řešení tedy splňuje požadavky normy ČSN 73 0540 na difúzi vodní páry konstrukcí.
Vhodné je provést výpočet na difúzi vodní páry pro konkrétní skladbu konstrukce, případně používat řešení, která již byla pro cihlovou zeď výpočetně ověřena.
Problém by mohl nastat v případě, že cihelné zdivo je vlhké z důvodu vzlínání vody od základů. V takovém případě je třeba volit zateplovací systém propustnější pro vodní páru než je polystyren - v ideálním případě tzv. provětrávanou fasádu, alternativně polystyren s otvory (pro lepší odvod vodní páry z konstrukce), případně minerální vlnu nebo dřevovláknité desky (v obou případech musí být použita na povrch izolace difúzně maximálně propustná stěrka a omítka - musí mít co nejnižší faktor difúzního odporu).

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace