Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Obracím se na Vás s prosbou o pomoc (informace) ohledně využití odpadního tepla stájí. Jedná se o tepelná čerpadla umístněná ve stáji, které využívají teplo, které dobytek produkuje. Takto získaná energie se používá na ohřev TUV, vytápění...


Obracím se na Vás s prosbou o pomoc (informace) ohledně využití odpadního tepla stájí. Jedná se o tepelná čerpadla umístněná ve stáji, které využívají teplo, které dobytek produkuje. Takto získaná energie se používá na ohřev TUV, vytápění...

V zemědělství se nejčastěji využívá odpadní biomasa (rostlinného i živočišného původu) pro výrobu bioplynu (v bioplynové stanici) a jeho následné spalování v kogeneračních jednotkách. Elektřina je dodávána do sítě a teplo získané chlazením motoru je využíváno pro ohřev fermentorů bioplynové stanice a následně pro vytápění přilehlých objektů případně domů v blízké obci. Tato varianta je pro zemědělce poměrně výhodná, protože přináší příjmy zejména z prodeje elektřiny (zvýšená výkupní cena elektřiny z OZE a kogenerace). Naproti tomu prodej tepla z OZE nebo kogenerace nijak podporován není a ve srovnání s elektřinou je teplo poměrně levné, takže investičně náročnější zařízení pro výrobu tepla nejsou příliš využívány. Pokud se využívají, tak jde obvykle o tyto možnosti:
Využití odpadního tepla z chlazení mléka - např:
www.bauer-technics.com ,
www.farmtec.cz

Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu z větrání stájí - např.:
stary.biom.cz

publikace: web.ice-ckait.cz
Využití tepla produkovaného ustájenými zvířaty - např.:
www.airfinal.cz
www.efficient-electricity.info

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace