Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » V současné době stavím rodinný dům a mám zájem o využití solární energie pro provoz domu. Jaké možnosti doporučujete?


V současné době stavím rodinný dům a mám zájem o využití solární energie pro provoz domu. Jaké možnosti doporučujete?

Doporučujeme:
- instalovat solární kolektory pro ohřev teplé vody, které uspoří cca 50 - 80% nákladů na energii pro přípravu TUV. Vždy je nezbytné mít doplňkový zdroj ohřevu TUV.
- zvážit instalaci solárních kolektorů pro přitápění, které při dobrém provedení uspoří cca 10 - 30% nákladů na vytápění. Pro použití kolektorů pro přitápění je nezbytná nízkoteplotní otopná soustava (např. podlahové a stěnové vytápění), protože s klesající teplotou topné vody roste účinnost celého systému. Vždy je nutné mít doplňkový zdroj pro vytápění. Velmi vhodné je mít i kvalitní tepelnou izolaci domu. Sama o sobě je tepelná izolace obvykle lepší investice než solární kolektory pro přitápění.
- zvážit možnost umístění fotovoltaických panelů na střechu domu. Jsou možné varianty s prodejem vyrobené elektřiny do sítě i s akumulací elektřiny pro vlastní potřebu. Výroba elektřiny z fotovoltaiky (i ostatních OZE) je dotována. Pro využití elektřiny z fotovoltaiky pro vlastní potřebu je nutné brát v potaz její omezený potenciál a závislost výroby elektřiny na denní a roční době a počasí.
Všechna výše uvedená opatření je třeba pečlivě navrhnout - doporučujeme návštěvu u nás v Enviromentálním informačním centru, kde je možné řešit podrobnosti - zda je vhodné natočení a sklon střechy domu, očekávaná výroba energie v průběhu roku, vhodné varianty tepelné izolace apod.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace